Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 20.5.0

Do najważniejszych zmian należy zaliczyć wprowadzenie eksportu przelewów do banków ING oraz PKO BP oraz umożliwienie eksportu faktur do programów finansowo księgowych firmy Streamsoft.

Płatności

 • W związku z różnicami pomiędzy plikami MT 103 rozdzielono eksporty do banków.
 • Dodano możliwość wyboru banku ING w oknie konfiguracji eksportu płatności.
 • Dodano możliwość wyboru banku PKO BP w oknie konfiguracji eksportu płatności.
 • W konfiguracji eksportu do banku ING ukryto wybór kodu statystycznego, ponieważ nie jest używany przez ING.
 • Do eksportu do ING dodano pole :06:.
 • Dodano parametr konfiguracji płatności: konto opłat bankowych. Jest to konto z którego będą opłacane prowizje przelewów bankowych, dzięki temu przelewy mogą wychodzić z kont EUR a prowizje z kont PLN. Konto musi być z tego samego banku do którego generowane są pliki eksportów przelewów.
 • Dodano funkcjonalność wyświetlenia ostrzeżenia i czyszczenia konta opłat bankowych, w przypadku zmiany banku dla którego generowane są pliki przelewów w tym przelewów w formacie MT103.
 • Dla eksportu przelewów do banku ING (w formacie MT103) dodano zamianę znaków wykraczających poza alfabet angielski (jest to konieczne z uwagi na ograniczenia formatu dla Banku ING) na:
  • znaki bez ogonków w przypadku alfabetu polskiego, np. ą => a.
  • znak _ (podkreślenia) w przypadku nietypowych znaków w innych językach.
 • Dodano niezbędne tłumaczenia.

Fakturowanie

 • Dodano możliwość eksportu ewidencji VAT w formacie PC Biznes (firmy Streamsoft):
  • Możliwy jest eksport faktur zakupu i faktur sprzedaży.
  • Wprowadzono konwersję asortymentów do eksportu.
  • Dodano konwersję NIP na NIP bez symbolu kraju.
 • Eksport danych w formacie Comarch Optima rozbudowano, tak żeby rozróżniał kontrahentów krajowych i wewnątrz unijnych.
 • Dla eksportu w formacie Insert EDI++:
  • Rozwiązano problem przesunięcia pól, gdy nie jest zaznaczony domyślny rachunek bankowy kontrahenta.
  • Dla kontrahentów zagranicznych wprowadzono usuwanie symbolu kraju z numeru NIP.

Transport i spedycja

 • Ograniczono wyświetlanie alarmów o zbliżających się przeglądach i innych zdarzeniach tylko dla aktywnych pojazdów.
 • Rozwiązano problem dodawania załączników do zlecenia z frachtu.
 • Rozwiązano problem w Spedycji 1:1 podczas sortowania listy zleceń po spedytorze.

System informowania kierownictwa

 • Do raportu „Niezapłacone przychody” dodano pole NIP kontrahenta.
 • Do raportu „Niezapłacone przychody” dodano pole email z domyślnego adresu email kontrahenta.

Ogólne

 • Przywrócono tłumaczenie Należności.

Zmiany w wersji 19.4.1

Transport i spedycja

 • W oknie podglądu relacji zmodyfikowano sposób wysyłki maila, tak, żeby wykorzystywał klucze umożliwiające definiowanie i dostosowanie tytułu oraz treści wiadomości email z relacją.
 • W oknie podglądu relacji zmodyfikowano sposób wysyłki uproszczonego maila, tak, żeby wykorzystywał klucze umożliwiające definiowanie i dostosowanie tytułu oraz treści wiadomości email z relacją.
 • W oknie podglądu zlecenia zmodyfikowano sposób wysyłki maila, tak, żeby wykorzystywał klucze umożliwiające definiowanie i dostosowanie tytułu oraz treści wiadomości email ze zleceniem.
 • W oknie podglądu zlecenia zmodyfikowano sposób wysyłki uproszczonego maila, tak, żeby wykorzystywał klucze umożliwiające definiowanie i dostosowanie tytułu oraz treści wiadomości email ze zleceniem.
 • W oknie podglądu spedycji 1:1 zmodyfikowano sposób wysyłki maila, tak, żeby wykorzystywał klucze umożliwiające definiowanie i dostosowanie tytułu oraz treści wiadomości email z relacją.
 • W oknie podglądu spedycji 1:1 zmodyfikowano sposób wysyłki maila, tak, żeby wykorzystywał klucze umożliwiające definiowanie i dostosowanie tytułu oraz treści wiadomości email ze zleceniem.
 • Wprowadzono klucz tłumaczenia: ci.relation.email.subject, który umożliwia definiowanie i dostosowanie tytułu wiadomości email z relacją.
 • Wprowadzono klucz tłumaczenia: ci.relation.email.body, który umożliwia definiowanie i dostosowanie treści wiadomości email z relacją.
 • Wprowadzono klucz tłumaczenia: ci.order.email.subject, który umożliwia definiowanie i dostosowanie tytułu wiadomości email ze zleceniem.
 • Wprowadzono klucz tłumaczenia: ci.order.email.body, który umożliwia definiowanie i dostosowanie treści wiadomości email ze zleceniem.
 • We wszystkich szablonach wydruku relacji dodano spację po tłumaczeniu Gabaryty.
 • Dodano raport Spedytorzy zapłacone – zawierający identyczne informacje jak istniejący już raport Spedytorzy, ale w nowym raporcie brane są pod uwagę zlecenia, które mają wystawione faktury i zostały one już zapłacone.

Fakturowanie

 • Rozwiązano problem zapisywania nowych faktur sprzedaży bez przypisanych do nich zleceń.
 • W oknie podglądu faktury sprzedaży zmodyfikowano sposób wysyłki maila, tak, żeby wykorzystywał klucze umożliwiające definiowanie i dostosowanie tytułu oraz treści wiadomości email z fakturą sprzedaży.
 • W oknie podglądu faktury sprzedaży zmodyfikowano sposób wysyłki uproszczonego maila, tak, żeby wykorzystywał klucze umożliwiające definiowanie i dostosowanie tytułu oraz treści wiadomości email z fakturą sprzedaży.
 • Wprowadzono klucz tłumaczenia: inv.salinv.email.subject, który umożliwia definiowanie i dostosowanie tytułu wiadomości email z fakturą sprzedaży.
 • Wprowadzono klucz tłumaczenia: inv.salinv.email.body, który umożliwia definiowanie i dostosowanie treści wiadomości email z fakturą sprzedaży.

Pojazdy

 • Usunięto myślnik z tłumaczeń Alarmy – pojazdy
 • Usunięto myślnik z tłumaczeń Alarmy – pracownicy

Ogólne

 • Uzupełniono i poprawiono tłumaczenia.

Zmiany w wersji 19.2.4

Fakturowanie

 • Dodano czyszczenie trzeciego konta bankowego przy zmianie waluty, wcześniej czyszczone było tyko drugie konto bankowe.
 • Rozwiązano problem przypisywania drugiego i trzeciego konta bankowego w kreatorze faktur sprzedaży ze zleceń.

Ogólne

 • Zmieniono niemieckie tłumaczenie Steuer-Identifikationsnummer na Steuer-ID – tak, żeby był krótszy ciąg między innymi na wydrukach faktur i korekt.

Zmiany w wersji 19.2.1

Transport i spedycja

 • Na wydruku relacji w szablonie nr 1 dodano telefon komórkowy spedytora – jest drukowany jeśli spedytor ma podany w danych pracownika telefon komórkowy.

Fakturowanie

 • Zmieniono opis systemu FK do którego wykonywany jest eksport z Sage Symfonia Mała Księgowość (Format 3.0) na Sage Symfonia (Format 3.0) – z uwagi na to, że obecnie pliki eksportu dla obu systemów są jednakowe – wymagany jest inny szablon importu do systemu FK.
 • Wprowadzono zabezpieczenie faktur zakupu przed zmianami w przypadku, gdy do faktury została wystawiona korekta.
 • Wprowadzono zabezpieczenie faktur zakupu przed usuwaniem w przypadku, gdy do faktury została wystawiona korekta.
 • Dla przycisku eksportowania wydruków faktur do PDF – dodano podpowiedź, że eksport wydruków dotyczy tylko dokumentów sprzedaży.
 • Dodano możliwość definiowania 3. konta bankowego dla płatności przelewem na fakturze sprzedaży.
 • Dodano możliwość definiowania 3. konta bankowego dla płatności przelewem w kreatorze faktury sprzedaży.
 • Dodano możliwość definiowania 3. konta bankowego dla płatności przelewem na fakturze zakupu.
 • Dodano możliwość definiowania 3. kont bankowych dla płatności przelewem w notach księgowych.
 • Dodano możliwość definiowania 3. kont bankowych dla płatności przelewem na korektach fakturze.
 • W oknie edycji korekt zmieniono sposób pobierania kont bankowych właściciela – pobierane są tylko aktywne konta.
 • W kreatorze faktury zakupu usunięto ograniczenie powodujące, że w przypadku faktury w walucie właściciela wyświetlane jest tylko jedno konto bankowe. Obecnie można przypisać do 3. kont i wszystkie się one pokażą w kreatorze faktury.
 • W kreatorze faktur sprzedaży ze zleceń – jeśli usunięto konto drugie wówczas usuwane jest też konto trzecie. Usunięcie konta pierwszego, z uwagi na to, że jest wymagane nie usuwa konta drugiego – wynika to z tego, że konto pierwsze jest wymagane.
 • Dodano drukowanie 3. kont bankowych na fakturze sprzedaży – poszczególne konta drukują się tylko wówczas gdy zostały ustawione w fakturze.
 • Dodano drukowanie 3. kont bankowych w notach – poszczególne konta drukują się tylko wówczas gdy zostały ustawione w fakturze.
 • Dodano drukowanie 3. kont bankowych w korektach – poszczególne konta drukują się tylko wówczas gdy zostały ustawione w fakturze.
 • W kreatorze faktur sprzedaży ze zleceń – dodano wyświetlanie informacji o nieaktywnym koncie właściciela jeśli zostało ono wcześniej przypisane do firmy.
 • W oknie edycji not – pozwolono na ustawienie pustej wartości w polach wyboru kont bankowych.

Płatności

 • W oknie Do zapłaty dodano przycisk umożliwiający wysłanie przypomnień o płatnościach. Przypomnienia są wysyłane do wszystkich płatności wyświetlonych w danym momencie na liście, nawet na dalszych pozycjach listy. W związku z tym należy ustawić parametry na oknie tak, żeby wyświetlane były tylko płatności o których chcemy przypomnieć klientom. Z tego poziomu można też wysyłać przypomnienia o płatnościach przeterminowanych – wszystko zależy od tego jaki zakres dat ustawimy.
  Przed wysłaniem wyświetlany jest monit proszący o potwierdzenie, żądania wysyłki. Informacje wysyłane są automatycznie na adres email podany jako email w danych kontrahenta.
 • W celu możliwości dostosowania treści maila z przypomnieniem dodano specjalne tłumaczenia umożliwiające na korzystanie z parametrów przy wysyłce maili z przypomnieniem. Parametry opisane są w instrukcji obsługi.

Firmy

 • Z uwagi na zgłoszoną potrzebę możliwości definiowania płatności przelewami na rożne konta w zależności od kontrahenta dla którego wystawiana jest faktura sprzedaży – dodano możliwość definiowania do 3 kont bankowych właściciela przypisanych dla poszczególnych kontrahentów. Dzięki temu w iCargo można zdefiniować dowolne kombinacje płatności (maksymalnie na 3 konta bankowe) dla dowolnego kontrahenta.
  Wcześniej można było używać tylko odgórnie zdefiniowanych ustawień kont, np. konto domyślne dla kontrahentów w danym kraju.
  W przypadku gdy nie przypiszemy kont bankowych dla kontrahentów – system działa jak wcześniej. Przypisanie kont bankowych dla dowolnego kontrahenta – „nadpisuje” domyślną funkcjonalność, ale tylko dla tego kontrahenta.
  W przypadku usuwania kont przypisanych dla kontrahenta – musimy najpierw usunąć konto 3., potem konto 2. i dopiero możemy usunąć 1. konto bankowe.

Ogólne

 • Rozwiązano problem kontroli rozmiaru plików załączanych jako pieczątka pracownika, maksymalny rozmiar pliku pieczątki pracownika, domyślnie 128 KiB. W przypadku przekroczenia rozmiaru użytkownik otrzymuje komunikat o błędzie. Dodano, także komunikat w przypadku próby załączenia pliku niewłaściwego typu – akceptowane typy plików to: jpg, gif, png, jpeg.
 • Dodano komunikat dla użytkownika w przypadku próby wstawienia pliku logo właściciela jeśli typ pliku nie jest obsługiwany przez iCargo, akceptowane typy plików to: jpg, gif, png, jpeg, pdf, tiff, tif.
 • Dodano niezbędne nowe tłumaczenia.
 • W liście tłumaczeń dodano możliwość tłumaczeń wielowierszowych. Opcji tej należy używać bardzo ostrożnie i tylko dla tłumaczeń wielowierszowych, np. tłumaczeń maili do wysyłki przypomnień o płatnościach, ponieważ może spowodować trudne do wykrycia i usunięcia problemy w wyglądzie, np. wydruków. Na oknie znajdują się odpowiednie ostrzeżenia!