Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Klauzula informacyjna dla Klientów usługi iCargo, prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, że:
Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym iCargo jest ONTP.NET Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, kod pocztowy 65-831, ul. Stanisława Cynarskiego 5 (KRS 0000318299), zwana dalej „Administratorem”.
W sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami, pisząc na adres: gdpr@ontp.net.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest umowa pomiędzy Tobą a ONTP.NET sp. z o.o., zwana dalej: „Umową”, do zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu i dla wykonania której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.

Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 14 dni roboczych od dnia rozwiązania Umowy.

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych żadnym innym odbiorcom, w tym ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Przysługuje Ci, drogi Kliencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.