Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 18.3.2

Transport i spedycja

 • W oknie edycji spedycji 1:1 rozwiązano problem odświeżania adresu Zleceniobiorcy.
 • Rozwiązaniu problem z drukowaniem numeru telefonu kierowcy na wszystkich szablonach wydruku zleceń i relacji.
 • Rozwiązano problem wydruku Zlecenia i Relacji na jednym dokumencie przy przejściu ze zlecenia do relacji, po wcześniejszym podejrzeniu wydruku zlecenia.
 • Rozwiązano problem wysyłki e-mail Zlecenia i e-mail Relacji na jednym dokumencie przy przejściu ze zlecenia do relacji, po wcześniejszym podejrzeniu wydruku zlecenia lub wysłaniu zlecenia przez e-mail.
 • Rozwiązano problem przełączania interfejsu użytkownika na język wydruku Zleceniodawcy po wysyłce e-mailem potwierdzenia przyjęcia zlecenia.
 • Rozwiązano problem powrotów z pod-wywołanego dokumentu. Bez tego przycisk Wróć powodował ponowne wygenerowanie wydruku (w sytuacji gdy w zleceniu wywołany był wydruk, poprzez link przeszliśmy do relacji lub faktury, tam wydrukowaliśmy relację i fakturę, przy próbie powrotu – generowany był ponownie wydruk i aplikacja zawieszała się na przetwarzam).
 • Na prośbę klientów w podglądzie Zlecenia opcja ‘VAT w PLN’ pokazywana jest stale.
 • Na prośbę klientów w podglądzie Relacji opcja ‘VAT w PLN’ pokazywana jest stale.
 • Na prośbę klientów w podglądzie Spedycji 1:1 opcja ‘VAT w PLN’ pokazywana jest stale.

Fakturowanie

 • Rozszerzono sposób wyszukiwania faktur korekt w kreatorze faktur sprzedaży poprzez umożliwienie wyszukiwania faktur przez nazwę firmy i po przecinku numer faktury, lub tylko numer faktury.
 • Zmieniono tłumaczenia w kreatorze faktury sprzedaży tak, żeby odpowiadały możliwości wyszukania nazwy firmy i po przecinku numeru faktury.
 • Zmieniono tłumaczenia w kreatorze faktury zakupu tak, żeby odpowiadały możliwości wyszukania nazwy firmy i po przecinku numeru faktury.
 • Na prośbę klientów w podglądzie faktury zakupy opcja ‘VAT w PLN’ pokazywana jest stale.
 • Na prośbę klientów w podglądzie faktury sprzedaży opcja ‘VAT w PLN’ pokazywana jest stale.

System informowania kierownictwa

 • Do opisu raportu globalnego za okres w systemie informowania kierownictwa został dodany opis informujący o tym, że są wybierane tylko zlecenia i relacje, do których wystawiono faktury i z dat tychże faktur.

Ogólne

 • Zamieniono wybrane ciągi tłumaczeń niemieckich liter specjalnych na notację Unicode.