Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 23.1

Dodano nr BDO do danych właściciela i kontrahentów. Numer BDO jest drukowany na wszystkich dokumentach wystawianych w iCargo.

Fakturowanie

 • Dodano informacje o GTU na wydruku faktury.
 • Zmieniono funkcjonalność wiersza faktury w przypadku zmiany asortymentu. Jeśli w słowniku asortymentu zaznaczono opcje by wartość netto nie była zmieniana w przypadku zmiany asortymentu na fakturze, wówczas cena netto i wartości wynikające z niej nie są zmieniane (zerowane).

Transport i spedycja

 • W formularzu relacji w zakładce Załączniki wprowadzono możliwość zapisania dat otrzymania kopii, oryginałów dokumentów dotyczących transportu oraz komentarzy do tych dokumentów. Daty dostarczenia mogą być wprowadzane do relacji w stanie otwartym, do rozliczenia lub ukończonym. Wprowadzona data dostarczenia dokumentów do relacji w stanie do rozliczenia lub ukończonym powoduje że daty takiej nie można już zmienić.
 • Listę relacji można przeszukiwać także pod kątem otrzymanych (nie otrzymanych) dokumentów (oryginałów lub kopii)

Zmiany w wersji 23.15

Fakturowanie

 • Dostosowano faktury do wymogów JPK_V7. Dodano Grupy Towarów i Usług (GTU), oznaczenia dotyczące procedur, oznaczenia dowodu sprzedaży. GTU można wybrać (jeśli jest wymagane) w pozycji faktury. Oznaczenia procedur jak też dowodu sprzedaży znajdują się w zakładce VAT faktury, gdzie zaznaczamy wymagane znaczniki.
 • W pliku JPK_FA poprawiono eksport pól P_4A, P_5A, P_6.
 • Oznaczenie płatności podzielonej zostało przeniesione do zakładki VAT (MPP).
 • W fakturach sprzedaży oznaczenie metody kasowej zostało przeniesione do zakładki VAT (MK).

Zmiany w wersji 23.14

Fakturowanie

 • Wprowadzono możliwość weryfikacji faktur zakupu przed zapisaniem. W konfiguracji modułu faktur wprowadzono cztery parametry, włączenie ich powoduje ograniczenia w zapisie faktur zakupu. Każdy kolejny parametr zawiera w sobie poprzedni:
  • Jedna pozycja na fakturze – powoduje, że można zapisać fakturę tylko gdy ma ona jedną pozycję.
  • Faktura powiązana z relacją – powoduje, że fakturę zakupu można zapisać tylko wówczas gdy jest połączona z relacją.
  • Blokuj dodawanie relacji do pozycji faktury – powoduje zablokowanie możliwości dodania relacji do pozycji faktury.
  • Netto faktury nie większe niż kwota relacji – sprawdza czy wartość netto faktury nie jest większa niż kwota relacji. Sprawdzenie to dotyczy tylko przypadku gdy waluta relacji i faktury są jednakowe.
 • Wprowadzono funkcjonalność sprawdzania NOO i NOU w celu zabezpieczenia przed dodaniem noty wcześniej już zapisanej. Weryfikacja jest przeprowadzona z uwzględnieniem następujących danych: nr zewn. dokumentu, nazwa kontrahenta, typ dokumentu i rok.
 • Dodano pole Log przechowujące dane o wysłanym wezwaniu windykacyjnym.

Zmiany w wersji 23.12

Wprowadzono zmiany dotyczące przyczep w transporcie własnym.

Transport i spedycja

 • Dodano możliwość zmiany przyczep dla pojazdów własnych. Do tej pory pojazdy własne były połączone z naczepą/przyczepą i występowały jako zestaw. Teraz można w relacji własnej dodać naczepą/przyczepą i wówczas to ona będzie widniała we wszystkich zestawieniach i wydrukach.
 • Na liście relacji dodano nr rejestracyjny naczepy/przyczepy jeśli występuje w zestawie.
 • Poszerzono filtr wyszukiwania o nr rejestracyjny naczepy/przyczepy. Wpisany w oknie „Numer rejestracyjny” numer będzie wyszukiwał zarówno samochody jak i przyczepy/naczepy.

Płatność i windykacja

 • Na wezwaniu do zapłaty dodano e-mail i fax dłużnika.