Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 27.21

Fakturowanie

  • Do eksportu ewidencji VAT w formacie INSERT (epp) dodano dla faktur zakupu datę otrzymania
  • Rozwiązano problem występujący przy importowaniu plików ewidencji VAT w formacie INSERT (epp) w przypadku występowania nazw firm, ich adresów zawierających znaki specjalne jak &, „”.

Płatności i windykacja

  • Dodano funkcjonalność pozwalającą na rozliczanie dokumentów sprzedaży wystawionych w walucie obcej poprzez przelewy przychodzące po kursie z faktury. Włączenie tej funkcjonalności znajduje się w konfiguracji płatności: Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności→ Płatności → Rozliczaj dokumenty sprzedaży wg kursu na dokumencie
  • poprawiono avizo płatności (brak korekt i not)

Zmiany w wersji 27.19

Transport i spedycja

  • Rozwiązano problem dodawania do relacji ponownie tego samego frachtu.

Fakturowanie

  • Rozwiązano problem jaki występował przy dodaniu pozycji (zlecenia) do (istniejącej już) faktury a następnie usunięcia faktury przed zapisaniem dodanej pozycji (zlecenia). Zlecenie takie otrzymywało status rozliczonego i nie można było zmienić statusu dodanego zlecenia z poziomu interfejsu użytkownika.

Płatności i windykacja

  • Zmodyfikowano generowanie przelewów bankowych w standardzie ISO20022
  • Rozwiązano problem braku możliwości przełączenia statusu wysyłki przelewu na “Standardowy” (brak wyboru) po wcześniejszym wybraniu “Pilny” lub “Expres”.

System informowania kierownictwa

  • Do raportu „Niezapłacone przychody ” dodano kolumny: „termin płatności” i „data wysłania dok.”.

Zmiany w wersji 27.18

Transport i spedycja

  • Na wydruku potwierdzającym przyjęcie zlecenia transportowego dodano możliwość umieszczenia imiennej pieczątki spedytora. Pieczątka będzie drukowana jeśli spedytor ma ją w swoim profilu pracownika oraz w konfiguracji zostanie włączona opcja drukowania takiej pieczątki. Aby włączyć drukowanie pieczątki na zleceniu należy w konfiguracji zleceń zaznaczyć opcję: Konfiguracja modułu ‘Transport i spedycja’ -> Zlecenie -> Drukuj pieczątkę spedytora.