Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 27.3

Rozwiązano problem wyświetlania ikon programu przy przekroczeniu liczby dostępnych licencji.

Płatności

 • Rozwiązano problem braku automatycznego przypisywania konta właściciela w kreatorze przelewów przychodzących.

Zmiany w wersji 27.2

Transport i spedycja

 • Rozwiązano problem zapisywania komunikatów o przekroczeniu kredytu kupieckiego w komentarzu zlecenia.

Fakturowanie

 • Rozwiązano problem błędu przy wprowadzaniu faktury sprzedaży dla firmy korzystającej z IRB (indywidualnych rachunków bankowych).
 • Rozwiązano problem nie przenoszenia się typu transakcji po skopiowaniu faktury.
 • Rozwiązano problem nie przenoszenia tekstu do wydruku z konfiguracji noty na jej wydruk

Zmiany w wersji 27.1

Zmieniono minimalną ilość kopii dla dokumentów z 1 na 0.

Transport i spedycja

 • Rozwiązano problem błędu po zmianie pojazdu w relacji własnej.
 • Rozwiązano problem błędu w wydruku relacji bez faktur w przypadku relacji anulowanych.
 • Rozwiązano problem błędu w raporcie relacji bez faktur, w przypadku gdy w relacji nie ma akcji.
 • Dodano widoczność ikon ostrzeżenia i czarnej listy w widoku spedycji 1:1

Fakturowanie

 • Rozwiązano problem zmiany kolejności zleceń na fakturze zbiorczej.
 • Zmieniono sposób ustawiania waluty w fakturze zbiorczej. Waluta faktury pobierana jest nie z konfiguracji klienta a ze zlecenia.
 • Rozwiązano problem pozostawiania znacznika “VAT w PLN” po zmianie waluty faktury z EUR na PLN.

Zmiany w wersji 27.0

 • Wprowadzono możliwość użycia Indywidualnych Rachunków Bankowych (IRB) dla kontrahentów. Każdemu kontrahentowi można przypisać 1 IRB w walucie EUR i 1 w PLN. Są to rachunki właściciela które można przypisać kontrahentowi, wówczas na wszelkich dokumentach zamiast rachunków ogólnych właściciela zostanie podstawiony IRB w odpowiedniej walucie. Rezygnacja z IRB dla danego kontrahenta spowoduje, że na wszelkich nowo wystawianych dokumentach zostaną przypisane rachunki ogólne właściciela. Wycofane IRB nie zostaną przydzielone żadnemu innemu kontrahentowi. Przy ponownym przypisaniu IRB dla kontrahenta zostaną mu przypisane nowe (wcześniej nie używane) IRB.
 • Wprowadzono nowy typ pracownika – handlowiec. Handlowiec może zostać przypisany do kontrahenta z oznaczeniem daty rozpoczęcia współpracy.

Zmiany w wersji 26.0

 • Zmieniono funkcjonalność weryfikacji czy kontrahent znajduje się na czarnej liście. Każda akceptacja zlecenia dla kontrahenta z czarnej listy wymaga zatwierdzenia przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami jak do tej pory. Jednak każde takie zdarzenie zostanie zapisane w zleceniu w polu Log.
 • Zmieniono funkcjonalność weryfikacji kredytu kupieckiego. Każde przekroczenie kredytu zostanie zapisane w zleceniu w polu Log.
 • Transport i spedycja

  • Dodano w relacji parametr numer referencyjny do zlecenia

  Płatność i windykacja

  • Dodano funkcjonalność wysyłania awiza płatności na adres określony w konfiguracji kontrahenta. Wysyłka awiza jest realizowane z podglądu przelewu poprzez ikonę koperty.