Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 28.2

  • Dodano uprawnienia do wyświetlania list: przelewów, transakcji gotówkowych, kompensat.
  • Dodano parametr konfiguracyjny kontrahenta – rodzaj transakcji (na potrzeby eksportu ewidencji VAT do programów Insert) w konfiguracji kontrahenta. Wartość może być zmieniona w kreatorze faktury lub na fakturze. .

Transport i spedycja

  • Wysyłanie przypomnień do przewoźnika z okna relacji: temat i treść wiadomości ustawiana jest w tłumaczeniach: ◦ ci.relation.reminder.subject – temat ◦ ci.relation.reminder.body – treść.

Fakturowanie

  • W konfiguracji wydruku faktur (Kreator faktur ze zleceń) rozdzielono nr zlecenia i datę zlecenia. Te parametry mogą być umieszczane w opisie pozycji faktury niezależnie.

Płatności i windykacja

  • W opisie przelewów zmieniona prefiks z „Sp” na „Mpp” dla przelewów z podzielonych (Mechanizm podzielonej płatności).
  • Rozwiązano problem wysyłki przypomnień o płatnościach, są wysyłane tylko do kontrahentów, dla których zdefiniowane zostaną przelewy przychodzące.
  • Dodano dodatkową kolumnę na wydruku kompensaty „Wartość brutto dokumentu”.