Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Inne

iCargo pozwala na zaawansowaną wymianę danych między oddziałami firmy. Umożliwia również wyszukanie wszystkich pojazdów lub pracowników, którym, w przeciągu zbliżających się dni, będzie wygasać ważność określonych parametrów.

Alarmy pojazdy

Wyszukiwanie pojazdów, którym w przeciągu zbliżających się dni wygasa ważność określonych parametrów, np. data badania technicznego lub ubezpieczenia

Alarmy pracownicy

Wyszukiwanie pracowników, którym w przeciągu zbliżających się dni wygasa ważność określonych parametrów, np. data ważności badań lekarskich

files

Dysk sieciowy

Sieciowy dysk, umożliwiający zaawansowane współdzielenie plików

directives

Zarządzenia dla pracowników

Możliwość definiowania i przechowywania zarządzeń dla pracowników

Ekrany