Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

System informowania kierownictwa

iCargo ułatwia zarządzanie firmą przez możliwość tworzenia wielu raportów dostosowanych do potrzeb użytkownika.

iCargo pozwala również na eksport danych do analizy, w wybrany zakresie dat, do formatu Excel.

reports

Raporty globalne

Przedstawienie, w zbiorczej postaci, stanu firmy w zadanym okresie czasu

inv

Raporty płatności

Obrazują stan płatności faktur za dany okres, zaległe płatności w rozbiciu na spedytorów itp.

pay

Raporty windykacji

Raporty dotyczące windykacji, na przykład skuteczności windykacji

ci

Raporty zaawansowane

Dotyczą spedytorów, bilansów pojazdów, zaawansowanych kosztów zleceń i relacji

Ekrany