Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Fakturowanie i księgowość

Strona zawiera materiał szkoleniowy w postaci filmów instruktażowych o obsłudze programu iCargo w zakresie fakturowania zleceń transportowych i spedycyjnych, rozliczeń gotówkowych, płatności i windykacji.

Wydruk duplikatu faktury sprzedaży

Brak zlecenia w module faktury

Numeracja faktur od określonego numeru

Poprawianie danych na fakturze

Rozliczenie faktury przelewem

Tworzenie faktury sprzedaży zbiorczej

Wyliczenie VAT w PLN na fakturze

Wystawianie faktur sprzedaży i zakupu do zleceń w Spedycji 1:1

Wystawianie faktur sprzedaży do zlecenia klasycznego

Wystawienie faktury skonto

Wystawienie noty księgowej

Wystawienie korekty zerującej do faktury sprzedaży

Umieszczenie kursu waluty na fakturze sprzedaży

Problem z wyszukaniem wystawionej faktury sprzedaży

Generowanie faktury sprzedaży do zlecenia w spedycji klasycznej

Pobranie kursów walut z NBP

Zmiana ustawień marginesów dla wydruku faktury sprzedaży

Zmiana danych osoby wystawiającej fakturę sprzedaży