Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Integracja z PCBiznes (Streamsoft)

logo iCargo

Przed przystąpieniem do importu danych z iCargo należy sprawdzić, czy kontrahentom w iCargo nadano Zewnętrzne ID.

Następnie, w celu konfiguracji iCargo do współpracy z PCBiznes (Streamsoft), należy wejść w Zarządzanie → Konfiguracja → Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności.
W zakładce Export, w polu Eksportuj do, wybieramy PCBiznes (Streamsoft).


Należy pozostać w trybie zarządzania i wybrać opcję Słowniki do fakturowania → Stawki VAT.
Pojawi się okno aktualnych stawek VAT dostępnych w programie.
Aby eksport danych przebiegł poprawnie, w programie iCargo należy zmienić dane stawek VAT na identyczne, jak w poniższej tabeli.

W celu edycji stawek VAT, w kolumnie Akcja należy kliknąć przycisk Edytuj. Otworzy się Formularz Zmień stawkę VAT, wprowadzamy wszystkie konieczne zmiany i klikamy Zapisz.

Podczas integracji iCargo z systemem PCBiznes (Streamsoft) ważne, aby typy dokumentów były zgodne z typami dokumentów w programie finansowo-księgowym. W celu dodania nowego typu dokumentu należy wejść w Zarządzanie → Wspólne słowniki →Typy dokumentów. W celu dodania nowego typu dokumentów klikamy przycisk Dodaj.

Po kliknięciu Dodaj pojawia się formularz Dodaj typ dokumentu. Poniżej przykładowe typy dokumentów dla programu PCBiznes (Streamsoft). Typy dokumentów muszą być identyczne, jak w programie PCBiznes (Streamsoft), stąd też najlepiej skontaktować się z księgowym przed ich wprowadzeniem.Ostatnim krokiem jest właściwy eksport ewidencji VAT. Aby tego dokonać należy wejść w moduł Faktury → Ewidencja VAT; następnie ustawić parametry wyszukiwania i kliknąć link dokumentów, które chcemy wyeksportować. Po kliknięciu w link do pliku pobieramy go i importujemy do programu finansowo-księgowego.

Więcej informacji na temat importu danych z iCargo do Systemów Finansowo Księgowych PCBiznes Streamsoft znajdziecie Państwo w Podręczniku użytkownika iCargo na stronie Instrukcje.