Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Fakturowanie

iCargo umożliwia wystawianie faktur bezpośrednio ze zleceń, a także wprowadzanie faktur zakupu i sprzedaży dowolnych towarów lub usług.

Program jest zintegrowany z zewnętrznymi systemami Finansowo Księgowymi.

inv

Faktury sprzedaży

Faktury sprzedaży usług transportowych, magazynowych, towarów, materiałów i innych

purchase_invoice2

Faktury zakupu

Faktury zakupu usług transportowych, magazynowych, towarów, materiałów i innych usług

order

Faktury ze zleceń

Szybkie i proste wystawianie faktur na podstawie zleceń

purchase_credit_memo1

Korekty faktur sprzedaży

Możliwość szybkiego utworzenia korekty faktury sprzedaży

purchase_credit_memo

Korekty faktur zakupu

Możliwość szybkiego utworzenia korekty faktury zakupu

vindication_notes

Noty księgowe

Możliwość zapisu not księgowych wystawianych i otrzymywanych

exchange_rate

Kursy walut

Kursy walut automatycznie synchronizowane z NBP

export

Systemy FK

Integracja z zewnętrznymi systemami FK: Comarch Optima, Enova, Sage Symfonia, Lider FK, Insert GT

Ekrany