Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Konfiguracja eksportu pliku JPK FA

logo iCargo

W celu konfiguracji eksportu pliku JPK FA należy wypełnić pola w module Zarządzanie → Konfiguracja → Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności → Eksport → JPK-faktury.

Kody urzędów dostępne są pod adresem: kody urzędów skarbowych
Po ustawieniu powyższych opcji konfiguracyjnych, należy dodać ewidencje VAT (Pomoc można znaleźć w Podręcznik użytkownika iCargo, w rozdziale 7.8 Ewidencja VAT).
W celu wygenerowania pliku JPK FA należy wejść w moduł Faktury → Ewidencja VAT, wybrać walutę oraz zakres dat i kliknąć na ewidencję faktur sprzedaży. Następnie kliknąć Wygeneruj plik.Ważne: DO PLIKU ZOSTANĄ ZAŁĄCZONE WSZYSTKIE FAKTURY ZNAJDUJĄCE SIĘ NA LIŚCIE.

Jeżeli natomiast chcemy wygenerować, np. tylko jedną fakturę z danego dnia musimy :

  • Filtrem daty wybrać konkretny dzień
  • Wygenerować plik JPK_FA dla całego dnia (wszystkich faktur na liście)
  • Oznaczyć faktury jako wyeksportowane – można to wykonać poprzez kliknięcie „Zapisz zmiany w ewidencji VAT”
  • Przejść do modułu faktur i odblokować odpowiednią, konkretną fakturę
  • Ponownie wygenerować ewidencję za dany dzień, ale zaznaczyć pole „Tylko nowe”
  • Na liście widoczna będzie tylko jedna, odblokowana faktura
  • Kliknąć “Wygeneruj plik” i pobrać go poprzez niebieski link
  • W pliku znajdzie się tylko ta faktura, która wyświetliła się na liście.
Więcej informacji na temat przygotowania pliku JPK znajdziecie Państwo w Podręczniku użytkownika iCargo na stronie Instrukcje.