Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Transport i spedycja

Strona obejmuje materiał szkoleniowy w postaci filmów instruktażowych na temat obsługi programu iCargo w zakresie obsługi zleceń i relacji transportowych i spedycyjnych.

Prezentacja możliwości obsługi zleceń spedycyjnych i transportowych

Obsługa zleceń i relacji – wariant złożony

Obsługa zleceń i relacji – wariant prosty

Kontrahent nie jest widoczny jako przewoźnik w relacji

Kontrahent nie jest widoczny jako klient w zleceniu

Dodawanie zlecenia w modelu klasycznym

Dodawanie zlecenia w Spedycji 1:1

Dodawanie relacji z dwoma zleceniami

Drukowanie zlecenia w języku obcym

Usuwanie otwartego zlecenia w klasycznym modelu spedycji

Usuwanie otwartego zlecenia w spedycji 1:1

Otwieranie zamkniętej relacji

Wyszukiwanie zleceń

Kopiowanie zleceń w Spedycji 1:1

Kopiowanie zleceń w spedycji klasycznej

Rozliczanie relacji bezkosztowych

Dodawanie załączników do zlecenia

Zmiana zlecenia w klasycznej relacji

Naniesienie klienta na czarną listę

Dodanie zlecenia dla klienta z czarnej listy

Dodanie pojazdów obcych (podwykonawców)