Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zarządzanie programem

Strona obejmuje materiał szkoleniowy w postaci filmów instruktażowych na temat administracji programem iCargo w zakresie transportu, spedycji i logistyki.

Dodawanie nowych użytkowników

Dodawanie nowych użytkowników – krótki instruktaż

Dodawanie nowej waluty

Resetowanie numeracji faktur ze zmianą miesiąca

Zmiana danych pracownika

Ustawienie osobnych numeracji dla relacji własnych i obcych

Dodawanie logo firmy właściciela

Dodawanie konta bankowego właściciela

Dodanie nowego państwa do listy krajów

Dodawanie pieczątki pracownika

Włączenie opcji do otwierania zamkniętych zleceń i relacji

Dodawanie kierowców

Dodawanie pojazdów własnych

Ustawienie wydruku adresu korespondencyjnego właściciela na relacji

Zmiana adresu e-mail nadawcy