Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 23.4

Faktury

 • Zoptymalizowano eksport ewidencji VAT do Excela pod kątem wybierania numerów rejestracyjnych pojazdów zleceń/relacji powiązanych z fakturami.
 • Dodano eksport ewidencji VAT w formacie JPK FA 2.
 • W edycji not księgowych zmieniono sposób wyszukiwania powiązanych z nimi zleceń/relacji, co ma wpływ na szybkość działania. Wpisywanie pierwszych cyfr numeru zlecenia bądź relacji zawęża listę wyboru.

Windykacja

 • Dodano kolumnę zawierającą numer zewnętrzny faktury do wydruku windykacji. Kolumna ta jest widoczna gdy w konfiguracji modułu faktur i płatności włączona jest opcja wyświetlania numeru zewnętrznego faktury zakupu.

System informowania kierownictwa

 • Faktury: dodano kolumnę zawierającą nr zewnętrzy faktury sprzedaży w raportach: „Niezapłacone przychody”, ”Niezapłacone przychody na kwotę większą niż”. Kolumna ta jest widoczna gdy włączona jest opcja wyświetlania numeru zewnętrznego faktury zakupu w konfiguracji modułu faktur i płatności.

  Płatności

  • Poprawiono algorytm wyboru numeru rachunku bankowego podanego na fakturze. Dotyczy to głównie opłaty faktur oznaczonych jako EUR + VAT w PLN.

Zmiany w wersji 23.2

Relacje

 • Dodano funkcjonalność umożliwiająca blokowanie możliwości tworzenia relacji dla firm z „Czarnej listy”. Funkcjonalność ta jest domyślnie wyłączona. Można ją aktywować w konfiguracji relacji: Zarządzanie → Konfiguracja → Konfiguracja modułu ‘Transport i spedycja’ → Relacje → Blokuj tworzenie relacji dla firm z czarnej listy.

Zmiany w wersji 23.1

Faktury

 • W eksporcie ewidencji VAT do Excela dodano kolumnę z listą numerów rejestracyjnych pojazdów powiązanych z nią zleceń/relacji. Funkcjonalność ta jest domyślnie wyłączona. Można ją aktywować w konfiguracji eksportu ewidencji VAT. W tym celu należy wejść w Zarządzanie → Konfiguracja → Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności → Eksport → Pokaż nr rej. w ewid.VAT (Excel).
 • W liście faktur sprzedaży, w kolumnie nr faktury, obok numeru wewnętrznego iCargo dodano nr zewnętrzny. Numer ten może być zarazem nr Gutschrift. Funkcjonalność ta jest domyślnie wyłączona. Można ją aktywować w konfiguracji listy faktur. W tym celu należy wejść w Zarządzanie → Konfiguracja → Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności →Pokaż zewnętrzny numer faktury sprzedaży.
 • Aktywacja funkcjonalności oznaczania not jako nieściągalnych. Podobnie jak faktury, noty takie nie są wyświetlane w windykacji.

Zmiany w wersji 22.17

Noty księgowe

 • Dodano funkcjonalność oznaczania not jako nieściągalnych. Podobnie jak faktury, noty oznaczone jako nieściągalne nie są wyświetlane w windykacji.

Przelewy

 • Dodano funkcjonalność umożliwiającą dodawanie do przelewu (wychodzącego) tylko tych dokumentów, których numery rachunków bankowych są zgodne z numerem rachunku bankowego, na który realizowany jest przelew. Uniemożliwia to dodanie dokumentu wystawionego na inny numer rachunku bankowego kontrahenta. Wprowadzenie funkcjonalności było spowodowane tym, że często kontrahenci korzystają z faktoringu, a numery rachunków bankowych na fakturach mogą należeć do firm faktoringowych. Funkcjonalność ta jest domyślnie włączona i można ją wyłączyć w oknie dokumentów możliwych do dodania do przelewu.
 • Dla wstecznej kompatybilności wprowadzono opcję w konfiguracji modułu płatności „Wyświetl w jednej liście dokumenty EUR i EUR+VAT w PLN”. Włączenie tej opcji umożliwia wyświetlenie, a tym samym dodawanie do przelewu, dokumentów wystawionych w EUR, jak też EUR + VAT w PLN. Opcja ta jest domyślnie wyłączona. Należy używać jej ostrożnie, gdyż może powodować błędy i problemy w rozliczaniu dokumentów. Na przykład przy definiowaniu przelewu za VAT w PLN: na liście dokumentów wybieranych do przelewu znajdą się dokumenty „netto EUR + VAT PLN” oraz dokumenty wystawione tylko w walucie EUR – operacja wyszukiwania zakończy się błędem, ponieważ nie jest możliwe zdefiniowanie przelewu w dwóch walutach.
 • Na liście przelewów dodano filtr stanu przelewu (wszystkie, nowy, zapłacony, odrzucony, anulowany)
 • Umożliwiono dodawanie i edycję komentarza do przelewu; dotychczas był tworzony tylko automatycznie przy tworzeniu paczek przelewów: Anulowany, Odrzucony – bez możliwości edycji.

System informowania kierownictwa

 • W grupie Faktury dodano raport: „Noty księgowe” (Excel). Raport przedstawia listę wystawionych i otrzymanych not. Istnieje możliwość filtrowania dla konkretnego kontrahenta oraz statusu noty (wszystkie, ściągalne, nieściągalne).