Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 23.11

Wprowadzono możliwość sprawdzania kontrahentów w białej liście podatników VAT. Sprawdzenia można dokonać w trzech miejscach. Firmy, faktury sprzedaży, przelewy wychodzące. Każde takie sprawdzenie jest zapisywane w bazie danych by można było się do niego odwołać w sytuacjach spornych.

Faktury

 • Sprawdzenia dokonujemy po zapisaniu faktury sprzedaży w oknie jej widoku poprzez naciśnięcie przycisku „Sprawdź na białej liście”. Po sprawdzeniu wyświetlany jest komunikat, a wynik sprawdzenia zapisywany jest w oknie „log”.

Płatności

 • Sprawdzenia dokonujemy w trakcie tworzenia przelewu wychodzącego (po wybraniu nazwy kontrahenta i numeru jego konta bankowego jako informacji niezbędnych do weryfikacji) poprzez naciśnięcie przycisku „Sprawdź na białej liście”. Po sprawdzeniu wyświetlany jest komunikat, a wynik sprawdzenia zapisywany jest w oknie „log”.

Zmiany w wersji 23.10

Transport i spedycja

 • Na wydruku potwierdzenia zlecenia dodano pole, w którym użytkownik może wpisać dodatkowe dane, które nie są zawarte w standardowym dokumencie jak np.: numer pojazdu realizującego zlecenie, imię i nazwisko kierowcy itp.
 • Rozwiązano problem mogący czasami wystąpić podczas wylogowania przed zapisaniem dokumentu.

Zmiany w wersji 23.9

Płatność i windykacja

 • Dodano nową funkcjonalność polegającą na ograniczeniu kwoty pojedynczego przelewu wychodzącego.
 • Przelewy z limitem można generować zarówno z menu „Do zapłaty” jak i „Przelewy bankowe” wybierając odpowiedni link/przycisk („Dodaj Limit PW”/ „Dodaj nowe dokumenty Limit”).
 • Podczas dodawania dokumentów do przelewu suma ich kwot jest sprawdzana i porównywana z ustawionym limitem. W przypadku przekroczenia limitu program wyświetla komunikat i nie pozwala na dodanie dokumentu do bieżącego przelewu.
 • Numer każdego dodawanego do przelewu dokumentu jest zapisywany w tytule przelewu. Numery dokumentów poprzedzone są identyfikatorem NIP kontrahenta i oddzielone przecinkami. Z uwagi na ograniczoną długość tytułu przelewu (140 znaków) dodawanie dokumentów jest sprawdzane także pod kątem jego długości. Próba dodania kolejnego dokumentu którego numer spowoduje przekroczenie dozwolonej długości tytułu przelewu zostanie zakończona komunikatem błędu, a dokument ten nie zostanie dodany do przelewu.
 • Kwota limitu przelewu jest podawana w walucie właściciela w: Konfiguracja modułu faktur i płatności → Płatności → Limit przelewu. Domyślnie wartość ta jest pusta i wówczas funkcjonalność jest nieaktywna.
 • W zależności od waluty przelewu, kwota przelewu jest wyliczana wg kursu z dnia generowania przelewu i porównywana z limitem zapisanym w konfiguracji płatności.
 • Rozwiązano problem występujący przy kompensowania dokumentów w przypadku gdy z kontrahentem prowadzimy rozliczenia w różnych walutach.

Zmiany w wersji 23.8

.

Faktury

 • Eksport do programu finansowo-księgowego Lider uzupełniono o informacje o obowiązku płatności podzielonej. 
 • Wprowadzono funkcjonalność sprawdzania statusu VAT kontrahenta.
 • Wprowadzono możliwość dodania na fakturze VAT 0% opisu wymaganego przepisami finansowymi.

Płatność i windykacja

 • Rozwiązano problem nie wyświetlania numerów not wystawionych w kompensatach. Dotyczy to także ich braku na wydrukach

.

Zmiany w wersji 23.7

.

Faktury

 • Wprowadzono możliwość generowania pliku JPK_FA wer. 3. 
 • Poprawiono generowanie ewidencji VAT dla faktur korygujących.
 • Dodano opis „płatność podzielona” na wydrukach faktur korygujących jeśli korygowana faktura zawiera taki opis.
 • W karcie faktura dodano zapis informacji o wysyłce faktury pocztą elektroniczną. Zapisywane są informacje kiedy, kto i do kogo wysłał dana fakturę.

Transport i spedycja

 • Na zestawieniach „niezafakturowane relacje” i „niezafakturowane zlecenia” dodano kolumnę data rozładunku.
 • Jeśli firma znajduje się na czarnej liście, to w karcie relacja, na liście kontrahentów wyświetlane są informacje na ten temat