Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 23.15

Fakturowanie

 • Dostosowano faktury do wymogów JPK_V7. Dodano Grupy Towarów i Usług (GTU), oznaczenia dotyczące procedur, oznaczenia dowodu sprzedaży. GTU można wybrać (jeśli jest wymagane) w pozycji faktury. Oznaczenia procedur jak też dowodu sprzedaży znajdują się w zakładce VAT faktury, gdzie zaznaczamy wymagane znaczniki.
 • W pliku JPK_FA poprawiono eksport pól P_4A, P_5A, P_6.
 • Oznaczenie płatności podzielonej zostało przeniesione do zakładki VAT (MPP).
 • W fakturach sprzedaży oznaczenie metody kasowej zostało przeniesione do zakładki VAT (MK).

Zmiany w wersji 23.14

Fakturowanie

 • Wprowadzono możliwość weryfikacji faktur zakupu przed zapisaniem. W konfiguracji modułu faktur wprowadzono cztery parametry, włączenie ich powoduje ograniczenia w zapisie faktur zakupu. Każdy kolejny parametr zawiera w sobie poprzedni:
  • Jedna pozycja na fakturze – powoduje, że można zapisać fakturę tylko gdy ma ona jedną pozycję.
  • Faktura powiązana z relacją – powoduje, że fakturę zakupu można zapisać tylko wówczas gdy jest połączona z relacją.
  • Blokuj dodawanie relacji do pozycji faktury – powoduje zablokowanie możliwości dodania relacji do pozycji faktury.
  • Netto faktury nie większe niż kwota relacji – sprawdza czy wartość netto faktury nie jest większa niż kwota relacji. Sprawdzenie to dotyczy tylko przypadku gdy waluta relacji i faktury są jednakowe.
 • Wprowadzono funkcjonalność sprawdzania NOO i NOU w celu zabezpieczenia przed dodaniem noty wcześniej już zapisanej. Weryfikacja jest przeprowadzona z uwzględnieniem następujących danych: nr zewn. dokumentu, nazwa kontrahenta, typ dokumentu i rok.
 • Dodano pole Log przechowujące dane o wysłanym wezwaniu windykacyjnym.

Zmiany w wersji 23.12

Wprowadzono zmiany dotyczące przyczep w transporcie własnym.

Transport i spedycja

 • Dodano możliwość zmiany przyczep dla pojazdów własnych. Do tej pory pojazdy własne były połączone z naczepą/przyczepą i występowały jako zestaw. Teraz można w relacji własnej dodać naczepą/przyczepą i wówczas to ona będzie widniała we wszystkich zestawieniach i wydrukach.
 • Na liście relacji dodano nr rejestracyjny naczepy/przyczepy jeśli występuje w zestawie.
 • Poszerzono filtr wyszukiwania o nr rejestracyjny naczepy/przyczepy. Wpisany w oknie „Numer rejestracyjny” numer będzie wyszukiwał zarówno samochody jak i przyczepy/naczepy.

Płatność i windykacja

 • Na wezwaniu do zapłaty dodano e-mail i fax dłużnika.

Zmiany w wersji 23.13

Użytkownicy

 • Wprowadzono sprawdzenie unikalności nazwy użytkownika. Nazwa użytkownika nie może zostać powtórzona (wielkość znaków użytych w nazwie użytkownika nie ma znaczenia dla weryfikacji).

Fakturowanie

 • Wprowadzono możliwość zdefiniowania różnych wartości SKONTO w słownikach do fakturowania.
 • W kreatorze faktur ze zleceń lub relacji można po zaznaczeniu opcji skonto wybrać wcześniej zdefiniowaną wartość SKONTO lub wprowadzić ją ręcznie.