Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 23.6

Faktury

 • Do faktury dodano znacznik „płatność podzielona”. Znacznik ten należy ustawić jeśli dana faktura ma być opłacona przez „płatność podzieloną”. Faktura taka zgodnie z ustawą o VAT ma oznaczenie „mechanizm płatności podzielonej”. 
 • Jeśli wartość brutto faktur tworzonych przez kreatory przekroczy 15 000 PLN, wyświetlany jest komunikat, iż może być wymagane zastosowanie mechanizmu płatności podzielonej. Decyzja należy do wystawiającego fakturę.

Płatność i windykacja

 • Ustawiono funkcjonalność „Płatność podzielona” jako stale włączoną.
 • Opcja „Włącz płatność podzieloną” w karcie konfiguracji płatności ma zmienione działanie. Jej włączenie powoduje że w oknie do zapłaty dostępne jest wykonanie płatności podzielonej dla każdej płatności (PLN lub zawierającej VAT w PLN). Jeśli opcja jest wyłączona wówczas widoczne będą tylko te płatności podzielone, które są wymagane tzn. jeśli opłacana faktura jest oznaczona jako płatność podzielona.
 • Jeśli płatność w oknie „Do zapłaty” w kolumnie „Akcja” nie ma linku „Dodaj …..” , to znaczy, że faktura została oznaczona jako „płatność podzielona”, a iCargo nie obsługuje takiej płatności (np. faktura z VAT w EUR). Aby wykonać płatność należy zmienić fakturę na EUR + VAT w PLN i wykonać przelew płatności podzielonej lub usunąć oznaczenie „płatność podzielona” na fakturze i wykonać płatność w EUR.

Zmiany w wersji 23.5

Faktury

 • Wprowadzono funkcjonalność blokowania zapisu faktur zakupu z datą otrzymania wcześniejszą, niż podana w konfiguracji globalnej iCargo. Jeśli data nie zostanie wprowadzona, wówczas blokada ta nie będzie aktywna. Domyślnie data jest pusta więc blokada nie jest aktywna.Blokadę dokumentów można ustawić wchodząc w “Zarządzanie” ->”Konfiguracja”->”Konfiguracja globalna”, a następnie klikając w pole “Blokuj wprowadzanie faktur zakupu przed (data otrzymania)”. Uprawnienie “Zamykanie okresu rozliczeniowego” odpowiadająca za możliwość zmiany oraz widoczność tego pola w konfiguracji globalnej; domyślnie to uprawnienie jest przypisane roli “Kierownik księgowości”.

Transport i spedycja

  • W karcie „Zlecenia” i oknie „Kredyt kupiecki” dodano informację procencie tego kredytu, jaki pozostał do wykorzystania. Jeśli do wykorzystania pozostało więcej niż 20% kredytu wówczas wartość ta jest wyświetlana na zielono. Jeśli pozostało mniej niż 20% wartość wyświetlana jest na czerwono.

 • Zmiany w wersji 23.4

  Faktury

  • Zoptymalizowano eksport ewidencji VAT do Excela pod kątem wybierania numerów rejestracyjnych pojazdów zleceń/relacji powiązanych z fakturami.
  • Dodano eksport ewidencji VAT w formacie JPK FA 2.
  • W edycji not księgowych zmieniono sposób wyszukiwania powiązanych z nimi zleceń/relacji, co ma wpływ na szybkość działania. Wpisywanie pierwszych cyfr numeru zlecenia bądź relacji zawęża listę wyboru.

  Windykacja

  • Dodano kolumnę zawierającą numer zewnętrzny faktury do wydruku windykacji. Kolumna ta jest widoczna gdy w konfiguracji modułu faktur i płatności włączona jest opcja wyświetlania numeru zewnętrznego faktury zakupu.

  System informowania kierownictwa

  • Faktury: dodano kolumnę zawierającą nr zewnętrzy faktury sprzedaży w raportach: „Niezapłacone przychody”, ”Niezapłacone przychody na kwotę większą niż”. Kolumna ta jest widoczna gdy włączona jest opcja wyświetlania numeru zewnętrznego faktury zakupu w konfiguracji modułu faktur i płatności.

   Płatności

   • Poprawiono algorytm wyboru numeru rachunku bankowego podanego na fakturze. Dotyczy to głównie opłaty faktur oznaczonych jako EUR + VAT w PLN.

  Zmiany w wersji 23.2

  Relacje

  • Dodano funkcjonalność umożliwiająca blokowanie możliwości tworzenia relacji dla firm z „Czarnej listy”. Funkcjonalność ta jest domyślnie wyłączona. Można ją aktywować w konfiguracji relacji: Zarządzanie → Konfiguracja → Konfiguracja modułu ‘Transport i spedycja’ → Relacje → Blokuj tworzenie relacji dla firm z czarnej listy.