Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 28.4

 • Dodano kolumnę status do eksportu firm dostępnego z: Firmy -> Dodatki -> Eksport danych firm do Excel. Dzięki temu można już w Excelu odfiltrowywać firmy, które mają: ostrzeżenia lub są na czarnej liście.

Zmiany w wersji 28.3

 • Dokumenty wyszukane w wyszukiwarce dokumentów mogą być edytowane tylko przez użytkownika z uprawnieniami administratora.

Transport i spedycja

 • W nazwach załączanych plików do zleceń i relacji są zmieniane polskie znaki na odpowiadające im ASCII (ą→a, ę→e itd.) oraz inne znaki na znak “_”.
 • Wprowadzono modyfikację wydruku zlecenia, tak, żeby stawka frachtowa drukowała się na pierwszej lub ostatniej stronie. W konfiguracji modułu CI dodano parametr: Drukuj na końcu informacje o stawce frachtowej w Szablonie 1 relacji. W starych wersjach szablonu stawka była drukowana na ostatniej stronie dlatego domyślnie parametr jest ustawiany tak żeby drukowała się na końcu.
 • Po wybraniu nr reestracyjnegoj pojazdu własnego (relacja własna) ustawiany jest także pomocnik kierowcy, jeśli został przypisany do samochodu.

Zmiany w wersji 28.2

 • Dodano uprawnienia do wyświetlania list: przelewów, transakcji gotówkowych, kompensat.
 • Dodano parametr konfiguracyjny kontrahenta – rodzaj transakcji (na potrzeby eksportu ewidencji VAT do programów Insert) w konfiguracji kontrahenta. Wartość może być zmieniona w kreatorze faktury lub na fakturze. .

Transport i spedycja

 • Wysyłanie przypomnień do przewoźnika z okna relacji: temat i treść wiadomości ustawiana jest w tłumaczeniach: ◦ ci.relation.reminder.subject – temat ◦ ci.relation.reminder.body – treść.

Fakturowanie

 • W konfiguracji wydruku faktur (Kreator faktur ze zleceń) rozdzielono nr zlecenia i datę zlecenia. Te parametry mogą być umieszczane w opisie pozycji faktury niezależnie.

Płatności i windykacja

 • W opisie przelewów zmieniona prefiks z „Sp” na „Mpp” dla przelewów z podzielonych (Mechanizm podzielonej płatności).
 • Rozwiązano problem wysyłki przypomnień o płatnościach, są wysyłane tylko do kontrahentów, dla których zdefiniowane zostaną przelewy przychodzące.
 • Dodano dodatkową kolumnę na wydruku kompensaty „Wartość brutto dokumentu”.

Zmiany w wersji 28.0

Ogólne

Zoptymalizowano wygląd do urządzeń mobilnych i niższych rozdzielczości, a w szczególności:

 • Ujednolicono wygląd i zawartość okien eksportu do różnych systemów FK.
 • Poszerzono przyciski eksportu, żeby wyglądały bardziej jednolicie.

Fakturowanie

Zakończono implementację funkcjonalności samofakturowania dla faktur sprzedaży, jako pełnią realizację założeń dla KSeF i JPK FA.

 • Jeśli dla faktury sprzedaży wpisana zostanie wartość w polu: Zewn. dokument – wówczas iCargo rozumie to, że został zapisany dokument wystawiony w procedurze samofakturowania. Numerem faktury na wydruku jest wartość wprowadzona w polu: Zewn. dokument – czyli numer nadany przez firmę, która wystawiła fakturę w imieniu sprzedawcy, poza tym będzie miała dopisek „Samofakturowanie”.
 • Samofakturowanie zostało także uwzględnione w eksporcie faktur do JPK_FA, OPTIMA i formatu Excel (xls). W przypadku podania wartości w polu Zewn. dokument – właśnie ta wartość jest eksportowana jako numer faktury sprzedaży. Pozostałe specyfikacje eksportów do programów FK nie implementują Samofakturowania.
 • Zrealizowano sortowanie faktur sprzedaży po numerze faktury w porządku rosnącym. Wcześniej faktury były sortowane tylko w porządku malejącym.