Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 27.8

Firmy

 • Na liście firm w menu dodatki dodano funkcjonalność wygenerowania w formie arkusza Excel listy firm, których „zewn. ID” zostały powielone (przypisane innym firmom) oraz firmy, którym nie nadano „zewn. ID”.

Transport i spedycja

 • Dodano w zleceniach i relacjach funkcjonalność wyszukiwania nazw miejscowości po kodach pocztowych. Po wpisaniu kodu pocztowego program sam znajduje nazwę miejscowości.

Faktury

 • Wprowadzono funkcjonalność: odłączenia zlecenia od faktury. Funkcjonalność ta jest dostępna w opisie pozycji faktury (lupka). Odłączenie zlecenia od faktury pozwala na ponowne wystawienie faktury do zlecenia. Z opcji tej należy korzystać z rozwagą mają świadomość wykonywanych operacji.

 • Rozwiązano problem domyślnego wyświetlania zalogowanego użytkownika jako fakturzysty w przypadku wybrania opcji „Drukuj pieczątkę fakturzysty”

 • W kreatorze faktury zbiorczej dodano nr referencyjny.

 • Rozwiązano problem aktualizacji kursu waluty przy zmianie waluty w fakturze sprzedaży wykonywanej bez użycia kreatora.

Płatności i windykacja

 • Zaktualizowano stawki ustawowe dla windykacji. Poprawiono wydruk kompensaty.

System informowania kierownictwa

 • Do raportu „Analiza relacji” dodano kolumnę z kodem kraju kontrahenta.

Zmiany w wersji 27.5

Fakturowanie

 • W Kreatorze faktur zakupu na podstawie relacji, zmieniono położenie pola: „Zewn. dokument”. Zostało ono przeniesione w segment danych faktury, ponieważ jest to numer dokumentu faktury nadanego przez sprzedającego podwykonawcę (wcześniejsze położenie mogło sugerować, że jest to zewnętrzny numer relacji.)

 • W kreatorze Faktury zakupu z Relacji zmieniono zachowanie przycisku anuluj, tak aby powrót był do listy relacji dla kreatora, a nie listy faktur zakupu.

 • Rozwiązano problem wczytywania listy numerów kont bankowych z „Białej Listy”. Problem występował, gdy próbowano wczytać białą listę np. z poziomu kreatorów faktur.

 • Rozwiązano problem dodawania i edycji kont bankowych z poziomu Faktury zakupu, oraz kreatora faktur zakupu z relacji. Zoptymalizowano przejścia w oknach kreatora faktur zakupu.

Zmiany w wersji 27.4

Transport i spedycja

 • Rozwiązano problem nie przenoszenia nazwiska kierowcy powiązanego z pojazdem przy zmianie pojazdu w relacji własnej.

Fakturowanie

 • Rozwiązano problem nadpisywania stawek VAT (eksport ewidencji VAT do Excela) w przypadku gdy na fakturze jest więcej niż jedna stawka podatkowa.

Zmiany w wersji 27.3

Rozwiązano problem wyświetlania ikon programu przy przekroczeniu liczby dostępnych licencji.

Płatności

 • Rozwiązano problem braku automatycznego przypisywania konta właściciela w kreatorze przelewów przychodzących.