Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 22.16

Firmy

 • Wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą weryfikację poprawności dodawanego konta bankowego kontrahenta. Program sprawdza poprawność danego numeru konta bankowego poprzez weryfikację sumy kontrolnej, tzn. sprawdzenie czy konto o takim numerze bankowym może istnieć, a nie czy faktycznie istnieje i należy do danego kontrahenta. Sprawdzane są tylko numery rachunków bankowych w formacie IBAN, czyli NRB musi zawierać kod kraju. Jeśli w NRB nie ma kodu kraju, wówczas sprawdzenie nie zostanie wykonane.
 • System informowania kierownictwa

 • Faktury: W prowadzono dwa raporty: “Niezapłacone należności na dzień” i “Niezapłacone zobowiązania na dzień” (Excel). Raporty te przedstawiają listę niezapłaconych odpowiednio należności i zobowiązań na wybrany dzień : polami od i do regulujemy zakres dat w raporcie, dokumenty wyszukiwane są po dacie wystawienia dokumentu; pole “do” definiuje dzień, na który raport jest generowany. Do poprawnego generowanie raportu konieczny jest wybór dat.

Zmiany w wersji 22.13

Firmy

 • Na liście firm dodano znacznik pozwalający na wyświetlenie informacji dotyczących dodanie innego dokumentu w profilu firmy

Faktury

 • Rozwiązano problem blokowania zapisu faktury zakupu gdy dla danego kontrahenta powtórzony zostanie numer faktury. Rozszerzono sprawdzenie o rok wystawienia faktury przez kontrahenta.
 • Rozwiązano problem sortowania faktur w kreatorze korekt. Sortowanie jest rosnące nr, miesiąc, rok faktury. Zwiększono długość zwracanej listy.

Przelewy

 • Rozwiązano problem generowania plików z przelewami jeśli wystąpią błędy. Jeśli w liście przelewów wystąpią błędne przelewy to program zwróci listę błędnych przelewów i nie utworzy pliku z przelewami. Przed zapisem należy usunąć z eksportu błędne przelewy. Uchroni to użytkownika przed błędnym eksportem przelewów.
 • Ograniczono listę wyświetlanych dokumentów możliwych do dodania do tworzonego przelewu.  Jeśli tworzony jest przelew dla dokumentu z VAT w PLN to na liście znajdą się tylko takie dokumenty. Jeśli jest tworzony przelew dla dokumentu nie zawierającego VAT w PLN wówczas nie będzie można dodać dokumentu zawierającego VAT w PLN.
 • Rozszerzono możliwość przeszukiwania listy dokumentów zakupu w trakcie tworzenia przelewów wychodzących. Dodawane do przelewu dokumenty zakupu mogą być wyszukiwane po obu numerach (wewnętrznym – nadanym w iCargo jak też numerze dokumentu otrzymanego  od kontrahenta)
 • Rozwiązano problem występowania niewidocznych znaków w NRB w przypadku kopiowania ich z dokumentów elektronicznych.

Dokumenty

 • Zmieniono wielkość pola Informacje do wydruku w typie dokumentu na 1024 znaki.

Zmiany w wersji 22.12

Faktury

 • Dodano funkcjonalność sprawdzania aktywności nr NIP w UE.
  • Po zapisaniu faktury można sprawdzić w bazie VIES aktywność unijnego NIP-u kontrahenta klikając “Sprawdź w VIES”
  • Jeśli NIP kontrahenta jest aktywny w UE wówczas w polu Log faktury zostanie dodany wpis:
   • kto i kiedy dokonał sprawdzenia
   • Nr VAT aktywny
   • data i identyfikator sprawdzenia zwrócony z bazy VIES
  • Jeśli NIP nie zostanie poprawnie zweryfikowany zostanie zwrócony odpowiedni komunikat.
  • NIP kontrahenta może nie zostać poprawnie zweryfikowany jeśli:
   • kontrahent nie posiada aktywnego NIP UE
   • NIP właściciela nie jest prawidłowy
   • NIP właściciela jest nie aktywny w UE.

Transport i spedycja

 • Dodano możliwość zapisania w relacji drugiego spedytora. Został on także dodany do raportu “Analiza relacji”.

Firmy

 • Dodano w widoku faktury ikonę statusu firmy.