Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Integracja z Comarch ERP Optima

logo iCargo

Przed przystąpieniem do importu danych z iCargo należy sprawdzić, czy kontrahentom w iCargo nadano Zewnętrzne ID.

Następnie, w celu konfiguracji iCargo do współpracy z Comarch ERP Optima, należy wejść w Zarządzanie → Konfiguracja → Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności.
W zakładce Export, w polu Eksportuj do wybieramy Comarch OPTIMA. Pozostałe pola wypełniamy zgodnie z tym, co ustalimy ze swoją księgowością.


Należy pozostać w trybie zarządzania i wybrać opcje Słowniki do fakturowania → Stawki VAT. Pojawi się okno aktualnych stawek VAT, dostępnych w programie.

Aby eksport danych przebiegł poprawnie, musimy w programie iCargo zmienić status stawek VAT na identyczny, jak w programie Comarch ERP OPTIMA; wszystkie stawki, za wyjątkiem NP i ZW, posiadają status “Opodatkowana”.
W celu zmiany statusu stawek VAT w iCargo, przy odpowiedniej stawce VAT, w kolumnie Akcja należy kliknąć przycisk Edytuj.
Otworzy się Formularz Zmień stawkę VAT i w polu Status należy wybrać odpowiedni, zgodny ze statusem w programie Comarch OPTIMA.

Po dostosowaniu stawek VAT, będą one widoczne w głównym oknie.
W celu konfiguracji Comarch ERP Optima do współpracy z iCargo, należy upewnić się, że Optima skonfigurowana jest do pracy rozproszonej.
Opcję pracy rozproszonej włącza się poprzez kombinację klawiszy Ctrl+F9 lub wybierając z Menu opcję Konfiguracja.

W konfiguracji wybieramy Firma → Ogólne → Praca rozproszona, a następnie wybieramy pracę rozproszoną jako księgowość i w identyfikatorze księgowości wpisujemy KSI lub odpowiednio dostosowujemy konfigurację iCargo.

Następnie, przed przystąpieniem do eksportu danych z iCargo należy sprawdzić, czy kontrahentom w iCargo nadano Zewnętrzne ID.
Uwaga: Należy pamiętać o tym, żeby nie nadawać dwóm firmom tego samego ID. W takiej sytuacji będą następowały błędy w imporcie pliku w Comarch OPTIMA.

Jeżeli dopiero zaczynamy pracę z programem iCargo, ale używaliśmy już wcześniej Comarch Optima, powinniśmy nadać kontrahentom w iCargo nadany w Optimie Kod. Jeżeli natomiast dane z iCargo pierwszy raz będą importowane do Comarch OPTIMA, można w iCargo, w polu Zewnętrzne ID, przypisać wartość z pola NR firmy.

Eksportu dokonujemy tworząc plik Ewidencji VAT.
Natomiast importu danych do Optimy dokonujemy wybierając Narzędzia → Wymiana Danych → Praca rozproszona BR / Dział Sprzedaży → Import.

Następnie zaznaczamy, co chcemy importować (można zaznaczyć wszystkie opcje) i wybieramy plik z danymi z iCargo.

Po wykonaniu importu program zwraca wynik importu jako statusy poszczególnych czynności.

Więcej informacji na temat importu danych z iCargo do Systemów Finansowo Księgowych Comarch ERP Optima znajdziecie Państwo w Podręczniku użytkownika iCargo na stronie Instrukcje.