Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 28.0

Ogólne

Zoptymalizowano wygląd do urządzeń mobilnych i niższych rozdzielczości, a w szczególności:

  • Ujednolicono wygląd i zawartość okien eksportu do różnych systemów FK.
  • Poszerzono przyciski eksportu, żeby wyglądały bardziej jednolicie.

Fakturowanie

Zakończono implementację funkcjonalności samofakturowania dla faktur sprzedaży, jako pełnią realizację założeń dla KSeF i JPK FA.

  • Jeśli dla faktury sprzedaży wpisana zostanie wartość w polu: Zewn. dokument – wówczas iCargo rozumie to, że został zapisany dokument wystawiony w procedurze samofakturowania. Numerem faktury na wydruku jest wartość wprowadzona w polu: Zewn. dokument – czyli numer nadany przez firmę, która wystawiła fakturę w imieniu sprzedawcy, poza tym będzie miała dopisek „Samofakturowanie”.
  • Samofakturowanie zostało także uwzględnione w eksporcie faktur do JPK_FA, OPTIMA i formatu Excel (xls). W przypadku podania wartości w polu Zewn. dokument – właśnie ta wartość jest eksportowana jako numer faktury sprzedaży. Pozostałe specyfikacje eksportów do programów FK nie implementują Samofakturowania.
  • Zrealizowano sortowanie faktur sprzedaży po numerze faktury w porządku rosnącym. Wcześniej faktury były sortowane tylko w porządku malejącym.