Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 28.0

  • Dostosowano wyświetlanie do mniejszych rozdzielczości.
  • Ujednolicono wygląd i zawartość okien eksportu do różnych systemów FK.
  • Poszerzono przyciski eksportu, żeby wyglądały bardziej jednolicie.
  • Dostosowano lepiej wygląd do urządzeń mobilnych i niższych rozdzielczości.

Fakturowanie

  • Dodano funkcjonalność samofakturowania (dotyczy faktur sprzedaży). Jeśli faktura ma nadany nr referencyjny (zewnętrzny) oznacza to, że mamy do czynienia
    z samofakturowaniem. Numerem faktury na wydruku jest nr referencyjny czyli numer nadany przez firmę, która wystawiła fakturę w imieniu sprzedawcy, poza tym będzie miała dopisek „Samofakturowanie”.
  • Samofakturowanie zostało także uwzględnione w eksporcie faktur do JPK_FA, OPTIMA i formaty excel (xls). Pozostałe specyfikacje eksportów do programów FK nie implementują Samofakturowania
  • Zrealizowano sortowanie faktur sprzedaży po numerze faktury w porządku rosnącym. Wcześniej faktury były sortowane tylko w porządku malejącym.