Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 27.24

  • Zmieniono politykę długości i złożoności hasła użytkownika. Hasło musi mieć długość
    10-30 znaków i zawierać co najmniej 1 wielką literę, 1 małą literę, 1 cyfrę i znak: !@#$%^&*()-+=.,;
  • Przy wyborze pojazdu, który w zestawie posiada przyczepę w relacji własnej zostanie wyświetlona również przyczepa.
  • Rozwiązano problem niewyświetlania nieaktywnych kont bankowych właściciela.

Fakturowanie

  • Korekta faktury – dodano możliwość skorygowania daty wystawienia i daty dokonania.

Płatności i windykacja

  • Dodano ograniczenie wyświetlania informacji o rozliczaniu dokumentów kursem
    z dokumentu tylko dla przelewów przychodzących.
  • Rozwiązano problem waluty na dokumencie avizo w przypadku przelewów z VAT w PLN