Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 27.24

 • Zmieniono politykę długości i złożoności hasła użytkownika. Hasło musi mieć długość
  10-30 znaków i zawierać co najmniej 1 wielką literę, 1 małą literę, 1 cyfrę i znak: !@#$%^&*()-+=.,;
 • Przy wyborze pojazdu, który w zestawie posiada przyczepę w relacji własnej zostanie wyświetlona również przyczepa.
 • Rozwiązano problem niewyświetlania nieaktywnych kont bankowych właściciela.

Fakturowanie

 • Korekta faktury – dodano możliwość skorygowania daty wystawienia i daty dokonania.

Płatności i windykacja

 • Dodano ograniczenie wyświetlania informacji o rozliczaniu dokumentów kursem
  z dokumentu tylko dla przelewów przychodzących.
 • Rozwiązano problem waluty na dokumencie avizo w przypadku przelewów z VAT w PLN

Zmiany w wersji 27.23

Usunięto ograniczenie wielkości tekstu zapisywanego w opisie pojazdu.

Fakturowanie

 • Poprawiono strukturę pliku JPK_FA.

Transport i spedycja

 • W relacji własnej rozwiązano problem nie wyświetlania numeru rejestracyjnego przyczepy w przypadku wyboru zestawu (pojazd + przyczepa).

Zmiany w wersji 27.21

Fakturowanie

 • Do eksportu ewidencji VAT w formacie INSERT (epp) dodano dla faktur zakupu datę otrzymania
 • Rozwiązano problem występujący przy importowaniu plików ewidencji VAT w formacie INSERT (epp) w przypadku występowania nazw firm, ich adresów zawierających znaki specjalne jak &, „”.

Płatności i windykacja

 • Dodano funkcjonalność pozwalającą na rozliczanie dokumentów sprzedaży wystawionych w walucie obcej poprzez przelewy przychodzące po kursie z faktury. Włączenie tej funkcjonalności znajduje się w konfiguracji płatności: Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności→ Płatności → Rozliczaj dokumenty sprzedaży wg kursu na dokumencie
 • poprawiono avizo płatności (brak korekt i not)