Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 27.17

Transport i spedycja

  • Na wydruku potwierdzającym przyjęcie zlecenia transportowego dodano możliwość umieszczenia imiennej pieczątki spedytora. Pieczątka będzie drukowana jeśli spedytor ma ja w swoim profilu pracownika oraz w konfiguracji zostanie właczona opcja drukowania takiej pieczątki. Aby włączyć drukowanie pieczątki na zleceniu należy w konfiguracji zleceń zaznaczyć opcję: Konfiguracja modułu ‘Transport i spedycja’ -> Zlecenie -> Drukuj pieczątkę spedytora.

Zmiany w wersji 27.14

Wprowadzono nowe uprawnienie „Wyszukiwanie wszystkich dokumentów” pozwalające na wyłączenie możliwości wyszukiwania wszelkich dokumentów w systemie. Domyślnie dla wstecznej kompatybilności uprawnienie to jest włączone.

Transport i spedycja

  • Dodano generowanie pliku XML zawierającego załadunki i rozładunki dla programu 4Trans firmy Inelo.

Fakturowanie

  • Dostosowano eksport faktur w formacie JPK_FA do aktualnej (4) wersji.