Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 27.21

Fakturowanie

  • Do eksportu ewidencji VAT w formacie INSERT (epp) dodano dla faktur zakupu datę otrzymania
  • Rozwiązano problem występujący przy importowaniu plików ewidencji VAT w formacie INSERT (epp) w przypadku występowania nazw firm, ich adresów zawierających znaki specjalne jak &, „”.

Płatności i windykacja

  • Dodano funkcjonalność pozwalającą na rozliczanie dokumentów sprzedaży wystawionych w walucie obcej poprzez przelewy przychodzące po kursie z faktury. Włączenie tej funkcjonalności znajduje się w konfiguracji płatności: Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności→ Płatności → Rozliczaj dokumenty sprzedaży wg kursu na dokumencie
  • poprawiono avizo płatności (brak korekt i not)