Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 19.1.6

System informowania kierownictwa

 • W Systemie informowania kierownictwa, w sekcji Płatności i windykacja dodano eksport do Excel: Płatności – Nadpłaty. Raport ten zawiera zawiera listę płatności (przelewy, transakcje gotówkowe), które ma ją nadpłatę, a konkretnie nie są do końca rozpisane na dokumenty (faktury, korekty, noty) za podany okres.
 • Zmodyfikowano sposób wybierania waluty do raportów obrotów handlowców w sekcji CRM.

Płatności

 • Przy wybieraniu dokumentów do płatności w: przelewach, płatnościach gotówkowych, kompensatach – zmodyfikowano sposób oznaczania dokumentów jako niezapłacone. W przypadku, gdy dokument usuwany jest z rozliczenia, jest też ustawiany jako nierozliczony (mimo, iż jest nie wybrany i nie zostałby zmodyfikowany).
 • Dodano możliwość rozliczenia kompensatą kwoty netto płatności VAT w PLN. Dodanie kompensaty wiąże się z szeregiem obostrzeń:
  • Rozliczana kwota musi być w walucie obcej.
  • Rozliczana kwota nie może przekraczać kwoty netto z faktury.
  • Ponadto obowiązują wszystkie obostrzenia dla przelewów bankowych za VAT w PLN.

Ogólne

 • Rozwiązano problem tłumaczeń na język ukraiński, który pojawił się w wersji 19.1.5.