Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 19.5.3

Wersja 19.5.2 została pominięta.

Transport i spedycja

  • Dodano nr relacji na wydruku wysyłanym emailem bezpośrednio z programu.
  • Rozwiązano problem braku numeru zlecenia na każdej stronie zlecenia wysyłanego e-mailem bezpośrednio z programu.
  • Rozwiązano problem przesłaniania grafiku pojazdów oknem “przetwarzam”.

Fakturowanie

  • Na liście windykowanych faktur dodano wyświetlanie prefiksu numeru.
  • Eksport do EDI++:
    • Rozwiązano problem wyświetlania okien wyboru parametrów faktur wymaganych przy eksporcie do formatu EDI++ w przypadku gdy nie wybrano takiego eksportu w oknach kreatorów i faktur.