Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 20.7.0

Fakturowanie

 • Wprowadzono weryfikację, czy firma ma ma ustawiony typ eksportu podczas tworzenia ewidencji VAT do Comarch Optima dla korekt.
 • Zabezpieczono eksport do programu Rewizor GT przed przesunięciem pól w eksporcie, gdy kontrahent nie ma wprowadzonego nr rachunku bankowego.
 • Dodano możliwość wyeksportowania faktur bez przypisanej kategorii. Nie zalecamy tworzenia faktur bez kategorii, niemniej jednak – jeżeli zaistnieje taka potrzeba to można je dołączyć do dowolnej ewidencji VAT bezpośrednio włączając ich eksport na oknie ewidencji VAT.
 • Rozwiązano problem przy usuwaniu nowo-dodanej i jeszcze nie zapisanej pozycji ze zbiorczej faktury zakupu.
 • Dla zapewnienia wstecznej kompatybilności danych wprowadzono ustawianie typu eksportu dla firmy na: Krajowy. Zmiana jest istotna dla eksportu ewidencji VAT do Comarch Optima.
 • Zmodyfikowano nazwy systemów FK do których możliwy jest eksport.

Płatności

 • Wprowadzono zabezpieczenie w konfiguracji przelewów bankowych, gdy po zmianie banku do którego wykonywany jest eksport przelewów nie zostanie zmienione konto do opłat bankowych. Po zmianie banku konto jest usuwane z konfiguracji i trzeba je wybrać ponownie. Pozostawienie niewybranego konta powodowało, że opłaty pobierane są z konta głównego.
 • Zmodyfikowano nazwy banków w tłumaczeniach.

Transport i spedycja

 • Dla wydruku zlecenia:
  • Dodano parametr konfiguracyjny określający, czy informacja o adresie na jaki przesłać potwierdzenie zlecenia ma być drukowana oraz czy ma być drukowana na wydruku zlecenia prośba o wysłanie potwierdzenia. Dla zachowania wstecznej zgodności jest on automatycznie ustawiany jako drukować – w trakcie aktualizacji.
  • Rozdzielono wybrane tłumaczenia używane wspólnie na wydrukach  zleceń i relacji.
  • Dodano klucz Shipper.on.order.print do tłumaczeń w miejscu podpisu spedytora na wydruku zlecenia. Tłumaczenie jest domyślnie zainicjowane wielokropkiem, ale można wpisać odpowiednie klucze #{} które zostaną zamienione na wartości, np.: w celu wydrukowania imienia i nazwiska wpisujemy: #{order.shipper.fullName}.
  • Rozwiązano problem z zapisaniem zlecenia w spedycji 1:1 z powodu rzekomego braku załadunku – po skopiowaniu zlecenia, zmianie akcji w tak skopiowanym zleceniu i próbie zapisu.
 • W spedycji 1:1 dodano pola umożliwiające wprowadzenie długości trasy i podjazdu w km.