Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Wersja 10.0.0

Transport i spedycja

 • Język wydruku zlecenia ustawiany jest na podstawie “języku wydruków” kontrahenta. Wydruki zlecenia dostępne są w językach: polskim, angielskim, niemieckim
 • Dodano wysyłanie zleceń przez faks lub e-mail (funkcjonalność jest dostępna jeśli wprowadzone zostaną odpowiednie parametry w “Konfiguracji globalnej”)
 • Dodano automatyczne usuwanie powiązań z giełdą w przypadku usuwania zleceń lub relacji
 • Zmieniono domyślną godzinę pozycji w zleceniu oraz relacji przy wyborze dnia z kalendarza
 • Dodano możliwość wydruku adresu korespondencyjnego właściciela w nagłówku zlecenia

Giełda

 • Zmiana nazwy przycisku “Usuń” na “Odwołaj”
 • Dodano funkcjonalność przywracania odwołanej oferty giełdowej

Inne

 • Dodano informację o ważności licencji
 • Dodanie kontroli licencji przy logowaniu się użytkownika
 • Przełączanie w tryb “tylko do odczytu” jeśli ograniczenia licencji zostały przekroczone
 • Dodano wygaszanie sesji użytkownika w przypadku zalogowania się z innej przeglądarki lub z innego urządzenia
 • Dodano zapisywanie historii logowania i wylogowywania się użytkowników
 • Dodanie adresu korespondencyjnego do danych właściciela programu