Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 14.0.0

Ogólne

  • Dodano właściwości firm: klient, zleceniobiorca, przewoźnik, spedycja.
  • Usunięto wymagalność pól: Rodzaj własności, Typ firmy, Branża, Ocena firmy.
  • Zmieniono ikonę modułu CRM.
  • Na liście firm kolumnę CRM zastąpiono przez przycisk akcji z ikoną CRM.
  • Ujednolicono listy wyboru firm w różnych oknach.
  • Ujednolicono tłumaczenia dotyczące firm w różnych oknach.

Transport i spedycja

  • Ograniczono listę firm tylko do klientów na formularzu zlecenia.
  • Ograniczono listę firm tylko do zleceniobiorców na formularzu relacji.