Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w regulaminie

Uprzejmie informujemy, ze z dniem 10. kwietnia zostały wprowadzone zmiany do regulaminu Usługi iCargo. Zmiany są podyktowane koniecznością doprecyzowania kwestii technicznych i organizacyjnych.

Informujemy także, że akceptacja nowego regulaminu następuje w momencie opłaty na nowy miesiąc.

Zmianom uległy:

§ 2.

Uzupełniono definicję cennika o cennik w walucie EUR dla klientów spoza terytorium Polski. Dla klientów z Polski nic się nie zmieniło. Obecnie punkt ten brzmi:

Cennik    Załącznik nr 1 do Regulaminu, w którym podano wysokość wynagrodzenia Usługodawcy za świadczenie Usługi oraz zasady jego naliczania. Klientów z terytorium Polski obowiązuje cennik w walucie PLN. Klientów spoza terytorium Polski obowiązuje cennik w walucie EUR.

Dodano definicję Przerwy Konserwacyjnej, punkt ten brzmi::

Przerwa Konserwacyjna – przerwa w dostępie do usługi związana z pracami konserwacyjnymi, może wystąpić codziennie w godzinach od 2:00 do 3:00 (czas ten może być krótszy). Usługodawca nie musi o niej dodatkowo powiadamiać Klienta.

Doprecyzowano dni i godziny otwarcia Biura Obsługi Klienta, obecnie punkt ten brzmi:

Biuro Obsługi Klienta iCargo dostępne przez Telefon BOK i Adres BOK, jest czynne w Dni Robocze w godzinach od 9:00 do 16:00.

§ 4.

Z uwagi na problemy z kompatybilnością przeglądarki ze standardami, wykreślona została przeglądarka Internet Explorer z listy wspieranych przeglądarek. Nazwy pozostałych przeglądarek zostały uzupełnione o nazwy producentów: Mozilla Firefox, Google Chrome. Obecnie punkt ten brzmi:

Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia działania Usługi na najnowszych stabilnych wersjach przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome. Jednakże pomimo dołożenia wszelkich starań, Usługodawca nie gwarantuje, że wszystkie elementy będą poprawnie wyświetlane przez dostępne przeglądarki.

§ 5.

W związku z wprowadzeniem w najnowszych wersjach wbudowanych czytników PDF w przeglądarkach, uzupełniliśmy informację dotyczącą możliwych do używania czytników PDF, obecnie punkt ten brzmi:

Do wydruków niezbędny jest czytnik PDF. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia działania Usługi na najnowszych stabilnych wersjach dedykowanych lub wbudowanych w przeglądarki czytników PDF: Adobe Reader, Evince, Google Chrome, Mozilla Firefox. Jednakże pomimo dołożenia wszelkich starań, Usługodawca nie gwarantuje, że wszystkie elementy będą poprawnie wyświetlane i drukowane przez dostępne czytniki PDF.

§ 18.

Ust. 2 – uzupełniono informację o kanałach komunikacyjnych przez jakie można informować o przerwach technicznych, obecnie punkt ten brzmi:

2.    O przerwach technicznych i czasie ich trwania Klient zostanie powiadomiony stosownie do możliwości, przez jeden z poniższych sposobów:
1)    Fanpage na Facebook: https://www.facebook.com/iCargoPL,
2)    Twitter: https://twitter.com/ontpnet,
3)    Stronę: https://www.icargo.pl
4)    E-mail.

Dodano Ust. 3 dotyczący Przerwy Konserwacyjnej:

3.    Usługodawca może dokonać blokady dostępu do iCargo, na czas Przerwy Konserwacyjnej, a takie zdarzenia nie będą uznawane jako nienależyte wykonywanie Umowy.

 

Nowa wersja regulaminu dostępna jest tutaj …

Poprzednia wersja regulaminu dostępna jest tutaj …