Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 12.2.1

Fakturowanie

  • Poprawienie drukowanej w języku polskim “kwoty słownie” na fakturach
  • Dodanie pól do odblokowania korekty faktury przesłanej do systemu FK
  • Poprawienie kontroli uprawnień przy tworzeniu kompensaty
  • Zmiana wydruku kompensaty ułatwiająca wysłanie listu z okienkiem na adres

Transport i spedycja

  • Poprawienie kolejności wyświetlania pozycji na mapie w monitorowaniu relacji (BETA)
  • Poprawienie “Szablonu 2” wydruku relacji tak aby długie warunki i regulacje nie zaczynały się od nowej strony ale aby ich tekst był dzielony na dwie strony
  • Dodanie uprawnienia “Przeglądanie zleceń i relacji innych pracowników na listach”

Ogólne

  • Zabezpieczenie iCargo przed dodaniem pliku logo firmy w formacie nieobsługiwanym przez system