Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 13.2.0

Transport i spedycja

  • Dodanie obsługi cenników w zleceniach.
  • Dodanie możliwości wpisania danych kierowcy na relacji obcej: imię i nazwisko, numer dowodu osobistego .
  • Usunięcie z cenników typu trasy.

Ogólne

  • Zmiana rozłożenia elementów w oknie konfiguracji parametrów modułu fakturowania.
  • Zastąpienie skrótów w nazwach parametrów konfiguracji pełnymi nazwami.