Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 13.2.2

Ogólne

  • Optymalizacja kodu aplikacji.
  • Zmiana opisu drugiej osoby kontaktowej z “Przypisane do” na “Druga osoba kontaktowa”.
  • Modyfikacja komunikatów systemu monitoringu.

Transport lotniczy

  • Prace przygotowujące pod implementację transportu lotniczego.