Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 17.5

Fakturowanie

  • Poprawiono działanie widoku listy dokumentów do wydruku lub eksportu ewidencji VAT.
  • Poprawiono działanie wydruku ewidencji VAT.
  • Zmodyfikowanie działanie okna edycji faktur zakupu, poprzez dodanie ukrywania  pola “VAT w PLN” w przypadku wyboru waluty faktury jako PLN, dla waluty EUR opcja ta pokazuje się.
  • Dla faktur zakupu i sprzedaży dodano czyszczenie ustawionej wartości pola “VAT w PLN” dla wyboru waluty PLN.