Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 18.6.2

Transport i spedycja

  • W listach wyboru kierowców zmieniono sposób wyświetlania listy (obecnie: nazwisko i imię).
  • Rozwiązano problem wybierania według dat załadunku i rozładunku w oknie listy spedycji 1:1.
  • Rozwiązano problem wybierania według dat załadunku i rozładunku w oknie listy ładunków.
  • Rozwiązano problem wybierania według dat załadunku i rozładunku w oknie listy frachtów.