Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 22.11

Płatności

 • Dodano parametr konfiguracyjny włączający/wyłączający funkcjonalność płatności podzielonej (Split Payment). Zarządzanie -> Konfiguracja -> Konfiguracja modułu faktur i modułu płatności -> Płatności -> Włącz płatność podzieloną

Faktury

 • Dodano funkcjonalność pozwalającą zmienić typ sortowania listy faktur sprzedaży.
  • Domyślnie faktury są posortowane malejąco wg kategorii dokumentu i numeru faktury.
  • Istnieje możliwość sortowania wg: daty wystawienia, daty wysłania i daty dokonania klikając nagłówek odpowiedniej kolumny.
  • Aby powrócić do ustawień domyślnych klikamy w nagłówek kolumny Numer (Ustawienie domyślne).

Firmy

 • Dodano funkcjonalność pobierania danych firm z bazy REGON.
  • Podczas dodawania nowej firmy można na podstawie numeru NIP wyszukać ją w Bazie Internetowej Regon.
  • Jeśli zostanie znaleziona wówczas jej dane zostaną wprowadzone do formularza.
  • Jeśli wyszukiwanie się nie powiedzie zostanie wyświetlony komunikat.