Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 22.13

Firmy

  • Na liście firm dodano znacznik pozwalający na wyświetlenie informacji dotyczących dodanie innego dokumentu w profilu firmy

Faktury

  • Rozwiązano problem blokowania zapisu faktury zakupu gdy dla danego kontrahenta powtórzony zostanie numer faktury. Rozszerzono sprawdzenie o rok wystawienia faktury przez kontrahenta.
  • Rozwiązano problem sortowania faktur w kreatorze korekt. Sortowanie jest rosnące nr, miesiąc, rok faktury. Zwiększono długość zwracanej listy.

Przelewy

  • Rozwiązano problem generowania plików z przelewami jeśli wystąpią błędy. Jeśli w liście przelewów wystąpią błędne przelewy to program zwróci listę błędnych przelewów i nie utworzy pliku z przelewami. Przed zapisem należy usunąć z eksportu błędne przelewy. Uchroni to użytkownika przed błędnym eksportem przelewów.
  • Ograniczono listę wyświetlanych dokumentów możliwych do dodania do tworzonego przelewu.  Jeśli tworzony jest przelew dla dokumentu z VAT w PLN to na liście znajdą się tylko takie dokumenty. Jeśli jest tworzony przelew dla dokumentu nie zawierającego VAT w PLN wówczas nie będzie można dodać dokumentu zawierającego VAT w PLN.
  • Rozszerzono możliwość przeszukiwania listy dokumentów zakupu w trakcie tworzenia przelewów wychodzących. Dodawane do przelewu dokumenty zakupu mogą być wyszukiwane po obu numerach (wewnętrznym – nadanym w iCargo jak też numerze dokumentu otrzymanego  od kontrahenta)
  • Rozwiązano problem występowania niewidocznych znaków w NRB w przypadku kopiowania ich z dokumentów elektronicznych.

Dokumenty

  • Zmieniono wielkość pola Informacje do wydruku w typie dokumentu na 1024 znaki.