Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 22.2

Inne

  • Dodano widok listy osób które zapoznały się z zarządzeniem.
  • Wprowadzono możliwość sprawdzenia odczytu zarządzenia (przez użytkowników) tylko przez osoby, które mają uprawnienie do dodawania zarządzeń.