Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 23.21

Dodano nr BDO do danych właściciela i kontrahentów. Numer BDO jest drukowany na wszystkich dokumentach wystawianych w iCargo.

Fakturowanie

  • Dodano informacje o GTU na wydruku faktury.
  • Zmieniono funkcjonalność wiersza faktury w przypadku zmiany asortymentu. Jeśli w słowniku asortymentu zaznaczono opcje by wartość netto nie była zmieniana w przypadku zmiany asortymentu na fakturze, wówczas cena netto i wartości wynikające z niej nie są zmieniane (zerowane).

Transport i spedycja

  • W formularzu relacji w zakładce Załączniki wprowadzono możliwość zapisania dat otrzymania kopii, oryginałów dokumentów dotyczących transportu oraz komentarzy do tych dokumentów. Daty dostarczenia mogą być wprowadzane do relacji w stanie otwartym, do rozliczenia lub ukończonym. Wprowadzona data dostarczenia dokumentów do relacji w stanie do rozliczenia lub ukończonym powoduje że daty takiej nie można już zmienić.
  • Listę relacji można przeszukiwać także pod kątem otrzymanych (nie otrzymanych) dokumentów (oryginałów lub kopii)