Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 23.13

Użytkownicy

  • Wprowadzono sprawdzenie unikalności nazwy użytkownika. Nazwa użytkownika nie może zostać powtórzona (wielkość znaków użytych w nazwie użytkownika nie ma znaczenia dla weryfikacji).

Fakturowanie

  • Wprowadzono możliwość zdefiniowania różnych wartości SKONTO w słownikach do fakturowania.
  • W kreatorze faktur ze zleceń lub relacji można po zaznaczeniu opcji skonto wybrać wcześniej zdefiniowaną wartość SKONTO lub wprowadzić ją ręcznie.