Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 23.14

Fakturowanie

 • Wprowadzono możliwość weryfikacji faktur zakupu przed zapisaniem. W konfiguracji modułu faktur wprowadzono cztery parametry, włączenie ich powoduje ograniczenia w zapisie faktur zakupu. Każdy kolejny parametr zawiera w sobie poprzedni:
  • Jedna pozycja na fakturze – powoduje, że można zapisać fakturę tylko gdy ma ona jedną pozycję.
  • Faktura powiązana z relacją – powoduje, że fakturę zakupu można zapisać tylko wówczas gdy jest połączona z relacją.
  • Blokuj dodawanie relacji do pozycji faktury – powoduje zablokowanie możliwości dodania relacji do pozycji faktury.
  • Netto faktury nie większe niż kwota relacji – sprawdza czy wartość netto faktury nie jest większa niż kwota relacji. Sprawdzenie to dotyczy tylko przypadku gdy waluta relacji i faktury są jednakowe.
 • Wprowadzono funkcjonalność sprawdzania NOO i NOU w celu zabezpieczenia przed dodaniem noty wcześniej już zapisanej. Weryfikacja jest przeprowadzona z uwzględnieniem następujących danych: nr zewn. dokumentu, nazwa kontrahenta, typ dokumentu i rok.
 • Dodano pole Log przechowujące dane o wysłanym wezwaniu windykacyjnym.