Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 27.15

Płatności i windykacja

  • Zaktualizowano wysokość odsetek ustawowych.

System informowania kierownictwa

  • Do raportu „Analiza finansowa relacji” dodano kolumny: „rzeczywisty termin płatności” i „zapłacono”.