Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 27.17

Transport i spedycja

  • Na wydruku potwierdzającym przyjęcie zlecenia transportowego dodano możliwość umieszczenia imiennej pieczątki spedytora. Pieczątka będzie drukowana jeśli spedytor ma ja w swoim profilu pracownika oraz w konfiguracji zostanie właczona opcja drukowania takiej pieczątki. Aby włączyć drukowanie pieczątki na zleceniu należy w konfiguracji zleceń zaznaczyć opcję: Konfiguracja modułu ‘Transport i spedycja’ -> Zlecenie -> Drukuj pieczątkę spedytora.