Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 27.19

Transport i spedycja

  • Rozwiązano problem dodawania do relacji ponownie tego samego frachtu.

Fakturowanie

  • Rozwiązano problem jaki występował przy dodaniu pozycji (zlecenia) do (istniejącej już) faktury a następnie usunięcia faktury przed zapisaniem dodanej pozycji (zlecenia). Zlecenie takie otrzymywało status rozliczonego i nie można było zmienić statusu dodanego zlecenia z poziomu interfejsu użytkownika.

Płatności i windykacja

  • Zmodyfikowano generowanie przelewów bankowych w standardzie ISO20022
  • Rozwiązano problem braku możliwości przełączenia statusu wysyłki przelewu na “Standardowy” (brak wyboru) po wcześniejszym wybraniu “Pilny” lub “Expres”.

System informowania kierownictwa

  • Do raportu „Niezapłacone przychody ” dodano kolumny: „termin płatności” i „data wysłania dok.”.