Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 27.8

Firmy

  • Na liście firm w menu dodatki dodano funkcjonalność wygenerowania w formie arkusza Excel listy firm, których „zewn. ID” zostały powielone (przypisane innym firmom) oraz firmy, którym nie nadano „zewn. ID”.

Transport i spedycja

  • Dodano w zleceniach i relacjach funkcjonalność wyszukiwania nazw miejscowości po kodach pocztowych. Po wpisaniu kodu pocztowego program sam znajduje nazwę miejscowości.

Faktury

  • Wprowadzono funkcjonalność: odłączenia zlecenia od faktury. Funkcjonalność ta jest dostępna w opisie pozycji faktury (lupka). Odłączenie zlecenia od faktury pozwala na ponowne wystawienie faktury do zlecenia. Z opcji tej należy korzystać z rozwagą mają świadomość wykonywanych operacji.

  • Rozwiązano problem domyślnego wyświetlania zalogowanego użytkownika jako fakturzysty w przypadku wybrania opcji „Drukuj pieczątkę fakturzysty”

  • W kreatorze faktury zbiorczej dodano nr referencyjny.

  • Rozwiązano problem aktualizacji kursu waluty przy zmianie waluty w fakturze sprzedaży wykonywanej bez użycia kreatora.

Płatności i windykacja

  • Zaktualizowano stawki ustawowe dla windykacji. Poprawiono wydruk kompensaty.

System informowania kierownictwa

  • Do raportu „Analiza relacji” dodano kolumnę z kodem kraju kontrahenta.