Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 4.8

Fakturowanie

 • Ustawienie domyślnego języku wydruku faktury z ustawień przeglądarki.
 • Dodanie możliwości wyboru języka wydruku faktury.
 • Dodanie możliwości drukowania oryginału i wielu egzemplarzy kopii faktur.
 • Dodanie możliwości drukowania tylko kopii faktur.
 • Dodanie wydruku duplikatu faktury.

Eksport danych do Lider FK

 • Dodanie konwertera do dużych liter.
 • Zmiana usuwania z zewnętrznego id słowa LIDER tak aby działało także dla małych liter.

Inne

 • Poprawienie działania przycisku dodaj przy dodawaniu kont bankowych właściciela.
 • Poprawienie inicjalizacji danych firmy właściciela.
 • Dodanie strony informującej o brakach w wymaganej konfiguracji iCargo dla pierwszego uruchomienia.
 • Dodanie strony pomocy z danymi kontaktowymi.
 • Dodanie linków do Facebook i Youtube.
 • Poprawienie kilku literówek w tłumaczeniach i opisach.