Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 19.5.5

Fakturowanie

 • Rozwiązano problem wczytywania typu dokumentu faktury przy imporcie do Rachmistrza/Rewizora. Typ eksportowanego dokumentu określany jest jako zewnętrzny identyfikator typu. Przyjęte rozwiązanie nie ma wpływu na bieżącą numerację – wymaga tylko prawidłowego określenia zewnętrznych symboli w typach dokumentów.

Zmiany w wersji 19.5.3

Wersja 19.5.2 została pominięta.

Transport i spedycja

 • Dodano nr relacji na wydruku wysyłanym emailem bezpośrednio z programu.
 • Rozwiązano problem braku numeru zlecenia na każdej stronie zlecenia wysyłanego e-mailem bezpośrednio z programu.
 • Rozwiązano problem przesłaniania grafiku pojazdów oknem „przetwarzam”.

Fakturowanie

 • Na liście windykowanych faktur dodano wyświetlanie prefiksu numeru.
 • Eksport do EDI++:
  • Rozwiązano problem wyświetlania okien wyboru parametrów faktur wymaganych przy eksporcie do formatu EDI++ w przypadku gdy nie wybrano takiego eksportu w oknach kreatorów i faktur.

Zmiany w wersji 19.5.0

Fakturowanie

 • Dodano eksport w formacie EDI++ do programów Rewizor i Rachmistrz firmy Insert.
  • Dodano słownik: Rodzaje transkacji.
  • W danych firmy zostało dodane pole Unijny – oznaczające, że jest to Kontrahent Unijny, aktywne tylko gdy jest wybrany eksport Rewizor (format EDI++). Kontrahent unijny powinien być wybierany tylko dla podmiotów nie mieszczących się w Polsce.

System informowania kierownictwa

 • Rozbudowano raport Relacje pojazdu – eksportowany do Excel o pola LDM i Waga pobierane z Relacji.