Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 19.2.0

Wersja jest w ostatniej fazie testów – i jeszcze nie opublikowana.

Transport i spedycja

 • Rozwiązano problem występujący w oknie Listy zleceń przy ustawieniu parametru filtra Stan na “Obroty spedytora”.
 • Wprowadzono ograniczenie rozmiaru pojedynczego pliku dokumentów dodawanych do zlecenia – do 1MB.
 • Wprowadzono ograniczenie rozmiaru pojedynczego pliku dokumentów dodawanych do relacji – do 1MB.
 • W oknie dodawania załączników do Zleceń ustawiono liczbę jednocześnie ładowanych plików i/lub prób ładowania plików do 20. Co skutkuje możliwością załadowania do 20 pików jednocześnie lub możliwością popełnienia 20 prób dodania pików.
 • W oknie dodawania załączników do Relacji ustawiono liczbę jednocześnie ładowanych plików i/lub prób ładowania plików do 20. Co skutkuje możliwością załadowania do 20 pików jednocześnie lub możliwością popełnienia 20 prób dodania pików.
 • W oknie konfiguracji modułu Transport i spedycja: Ustawiono liczbę jednocześnie ładowanych plików i/lub prób ładowania plików do 3. Co skutkuje możliwością wykonania 3 prób dodania pików.

Fakturowanie

 • Rozwiązano problem zbyt dużego wymiaru pieczątki i podpisu na szablonie wydruku  faktury sprzedaży: Faktura jednojęzyczna.

Automatyczna wymiana informacji z SAP

 • Rozbudowano struktury danych iCargo o niezbędne elementy umożliwiające wymianę danych z SAP poprzez format BUDAT.
 • Dodano możliwość komunikacji przez protokół FTP, celem synchronizacji danych.
 • Dodano eksport listy faktur sprzedaży.
 • Dodano eksport pojedynczych plików pdf zawierających dokumenty faktur sprzedaży.
 • Dodano eksport opisów pojedynczych plików pdf zawierających dokumenty faktur sprzedaży w formacie imp.
 • Dodano eksport sum kontrolnych do faktur sprzedaży w pdf.
 • Dodano eksport listy korek faktur sprzedaży.
 • Dodano eksport pojedynczych plików pdf zawierających dokumenty korekt faktur sprzedaży.
 • Dodano eksport opisów pojedynczych plików pdf zawierających dokumenty korekt faktur sprzedaży w formacie imp.
 • Dodano eksport sum kontrolnych do korekt faktur sprzedaży w pdf i imp.
 • W oknie Konfiguracji modułu faktur i płatności dodano:
  • Możliwość wyboru Eksportuj do: SAP (BUDAT)
  • Parametry konfiguracyjne: Company code, Consultant number, General ledger account, Patch.
  • Powyższe parametry nie zostały przetłumaczone, gdyż stanowią specyficzne dla BUDAT nazwy i łatwiej jest zrozumieć ich konfigurację.
 • Dodano metodę aktualizacji parametrów konfiguracyjnych niezbędnych dla powyższych zmian.

Wewnętrzna Giełda ładunków

 • Rozwiązano problem z listą aktywnych użytkowników.

Firmy

 • Rozwiązano problem usuwania konta bankowego tuż po tym jak dodano je do firmy.
 • Rozwiązano z występującym czasem brakiem dostępności informacji o właścicielu.
 • Wprowadzono ograniczenie rozmiaru pliku dodawanego do firmy logo – 128KiB.
 • Wprowadzono ograniczenie rozmiaru pliku dodawanego do właściciela logo – 128KiB.
 • Wprowadzono ograniczenie rozmiaru pliku dodawanego do firmy OCP – do 1MB.
 • Wprowadzono ograniczenie rozmiaru pliku dodawanego do właściciela OCP – do 1MB.
 • Wprowadzono ograniczenie rozmiaru pojedynczego pliku dokumentów dodawanych do firmy – do 1MB.
 • Wprowadzono ograniczenie rozmiaru pojedynczego pliku dokumentów dodawanych do właściciela – do 1MB.
 • W oknie konfiguracji Właściciela: Ustawiono liczbę jednocześnie ładowanych plików i/lub prób ładowania plików do 3. Co skutkuje możliwością wykonania 3 prób dodania pików. Dotyczy to zarówno logo jak i OCP.
 • Dodano komunikaty o nieprawidłowym typie załączanych plików, możliwe typy plików:
  • logo: jpg, png, gif.
  • OCP: jpg, png, gif, tif, pdf.

Intranet

 • W oknie dodawania plików do intranetu: Ustawiono liczbę jednocześnie ładowanych plików i/lub prób ładowania plików do 20. Co skutkuje możliwością wykonania 20 prób dodania pików.

Ogólne

 • Dodano możliwość ograniczenia logowania użytkownika iCargo do 4 adresów IP. Dla każdego użytkownika można podać maksymalnie 4 dowolne adresy IP, z których może się logować do iCargo. Brak podania adresu IP jest jednoznaczny z zezwoleniem na logowanie z dowolnego adresu IP. Dla przypomnienia – całkowite zablokowanie logowania realizuje się poprzez ustawienie użytkownika jako nieaktywnego.
 • Poprawiono literówkę w nazwie kraju w słownikach krajów.
 • W nagłówku wiadomości e-mail dodano pole daty daty – dzięki czemu systemy identyfikujące spam powinny nadawać wiadomości niższy rating.
 • Z uwagi na coraz większe rozdzielczości urządzeń skanujących i robiących zdjęcia – zostały wprowadzone ograniczenia wielkości załączanych plików i dokumentów. Celem jest utrzymanie rozsądnych rozdzielczości skanowania dokumentów i rozmiarów załączanych do aplikacji plików. Domyślne rozdzielczości skanowania sięgają niekiedy 1200dpi, kiedy w zupełności wystarczające jest 100-150dpi. Rozmiar tak zeskanowanego pliku może różnić się czasami kilkaset lub kilka tysięcy razy. Naszym celem jest nieograniczanie wielkości rozmiarów baz, ale wprowadzenie rozwagi przy skanowaniu i załączaniu dokumentów.
 • Dodano tłumaczenia dla nowych funkcjonalności.