Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 19.2.0

Wersja jest w ostatniej fazie testów – i jeszcze nie opublikowana.

Transport i spedycja

 • Rozwiązano problem występujący w oknie Listy zleceń przy ustawieniu parametru filtra Stan na “Obroty spedytora”.
 • Wprowadzono ograniczenie rozmiaru pojedynczego pliku dokumentów dodawanych do zlecenia – do 1MB.
 • Wprowadzono ograniczenie rozmiaru pojedynczego pliku dokumentów dodawanych do relacji – do 1MB.
 • W oknie dodawania załączników do Zleceń ustawiono liczbę jednocześnie ładowanych plików i/lub prób ładowania plików do 20. Co skutkuje możliwością załadowania do 20 pików jednocześnie lub możliwością popełnienia 20 prób dodania pików.
 • W oknie dodawania załączników do Relacji ustawiono liczbę jednocześnie ładowanych plików i/lub prób ładowania plików do 20. Co skutkuje możliwością załadowania do 20 pików jednocześnie lub możliwością popełnienia 20 prób dodania pików.
 • W oknie konfiguracji modułu Transport i spedycja: Ustawiono liczbę jednocześnie ładowanych plików i/lub prób ładowania plików do 3. Co skutkuje możliwością wykonania 3 prób dodania pików.

Fakturowanie

 • Rozwiązano problem zbyt dużego wymiaru pieczątki i podpisu na szablonie wydruku  faktury sprzedaży: Faktura jednojęzyczna.

Automatyczna wymiana informacji z SAP

 • Rozbudowano struktury danych iCargo o niezbędne elementy umożliwiające wymianę danych z SAP poprzez format BUDAT.
 • Dodano możliwość komunikacji przez protokół FTP, celem synchronizacji danych.
 • Dodano eksport listy faktur sprzedaży.
 • Dodano eksport pojedynczych plików pdf zawierających dokumenty faktur sprzedaży.
 • Dodano eksport opisów pojedynczych plików pdf zawierających dokumenty faktur sprzedaży w formacie imp.
 • Dodano eksport sum kontrolnych do faktur sprzedaży w pdf.
 • Dodano eksport listy korek faktur sprzedaży.
 • Dodano eksport pojedynczych plików pdf zawierających dokumenty korekt faktur sprzedaży.
 • Dodano eksport opisów pojedynczych plików pdf zawierających dokumenty korekt faktur sprzedaży w formacie imp.
 • Dodano eksport sum kontrolnych do korekt faktur sprzedaży w pdf i imp.
 • W oknie Konfiguracji modułu faktur i płatności dodano:
  • Możliwość wyboru Eksportuj do: SAP (BUDAT)
  • Parametry konfiguracyjne: Company code, Consultant number, General ledger account, Patch.
  • Powyższe parametry nie zostały przetłumaczone, gdyż stanowią specyficzne dla BUDAT nazwy i łatwiej jest zrozumieć ich konfigurację.
 • Dodano metodę aktualizacji parametrów konfiguracyjnych niezbędnych dla powyższych zmian.

Wewnętrzna Giełda ładunków

 • Rozwiązano problem z listą aktywnych użytkowników.

Firmy

 • Rozwiązano problem usuwania konta bankowego tuż po tym jak dodano je do firmy.
 • Rozwiązano z występującym czasem brakiem dostępności informacji o właścicielu.
 • Wprowadzono ograniczenie rozmiaru pliku dodawanego do firmy logo – 128KiB.
 • Wprowadzono ograniczenie rozmiaru pliku dodawanego do właściciela logo – 128KiB.
 • Wprowadzono ograniczenie rozmiaru pliku dodawanego do firmy OCP – do 1MB.
 • Wprowadzono ograniczenie rozmiaru pliku dodawanego do właściciela OCP – do 1MB.
 • Wprowadzono ograniczenie rozmiaru pojedynczego pliku dokumentów dodawanych do firmy – do 1MB.
 • Wprowadzono ograniczenie rozmiaru pojedynczego pliku dokumentów dodawanych do właściciela – do 1MB.
 • W oknie konfiguracji Właściciela: Ustawiono liczbę jednocześnie ładowanych plików i/lub prób ładowania plików do 3. Co skutkuje możliwością wykonania 3 prób dodania pików. Dotyczy to zarówno logo jak i OCP.
 • Dodano komunikaty o nieprawidłowym typie załączanych plików, możliwe typy plików:
  • logo: jpg, png, gif.
  • OCP: jpg, png, gif, tif, pdf.

Intranet

 • W oknie dodawania plików do intranetu: Ustawiono liczbę jednocześnie ładowanych plików i/lub prób ładowania plików do 20. Co skutkuje możliwością wykonania 20 prób dodania pików.

Ogólne

 • Dodano możliwość ograniczenia logowania użytkownika iCargo do 4 adresów IP. Dla każdego użytkownika można podać maksymalnie 4 dowolne adresy IP, z których może się logować do iCargo. Brak podania adresu IP jest jednoznaczny z zezwoleniem na logowanie z dowolnego adresu IP. Dla przypomnienia – całkowite zablokowanie logowania realizuje się poprzez ustawienie użytkownika jako nieaktywnego.
 • Poprawiono literówkę w nazwie kraju w słownikach krajów.
 • W nagłówku wiadomości e-mail dodano pole daty daty – dzięki czemu systemy identyfikujące spam powinny nadawać wiadomości niższy rating.
 • Z uwagi na coraz większe rozdzielczości urządzeń skanujących i robiących zdjęcia – zostały wprowadzone ograniczenia wielkości załączanych plików i dokumentów. Celem jest utrzymanie rozsądnych rozdzielczości skanowania dokumentów i rozmiarów załączanych do aplikacji plików. Domyślne rozdzielczości skanowania sięgają niekiedy 1200dpi, kiedy w zupełności wystarczające jest 100-150dpi. Rozmiar tak zeskanowanego pliku może różnić się czasami kilkaset lub kilka tysięcy razy. Naszym celem jest nieograniczanie wielkości rozmiarów baz, ale wprowadzenie rozwagi przy skanowaniu i załączaniu dokumentów.
 • Dodano tłumaczenia dla nowych funkcjonalności.

 

 

Zmiany w wersji 14.1.7

Transport i Spedycja

 • Dodano możliwość ukrywania na formularzach daty końca akcji jeśli nie jest włączona w konfiguracji.
 • Dodano możliwość ukrywania na wydrukach daty końca akcji jeśli jest wyłączona w konfiguracji.
 • Dodano informacje o ładowności dla pojazdu.
 • Dodano w grafiku, do dymku relacji, danych pojazdu i naczepy.
 • Dodano wydruku regulacji na potwierdzeniu zlecania wysyłanego dla klienta.
 • Dodano do wydruku kopii faktury numery zleceń – w zależności od parametrów konfiguracyjnych.
 • Dodanie funkcjonalności wydruku adresu korespondencyjnego zależnego od pracownika – co umożliwia już podstawową obsługę oddziałów.
 • Dodanie historii komentarzy do zleceń.
 • Dodanie historii komentarzy do relacji.

Cenniki

 • Poprawiono działanie filtru cenników w liście cenników.

Modyfikowanie danych firm

 • Usunięto wymagalność podawania dla każdej firmy e-mail lub fax.
 • Wprowadzono wymagalność adresu e-mail w zależności od ustawienia parametru w konfiguracji.
 • Dodano do firm pól domyślnych wartości do zleceń i faktur:
 • Dodano pole typu dnia przeliczania kursu walut.
 • Dodano pole domyślnej stawki VAT
 • Dodano pole domyślnego powodu odroczenia płatności.

Fakturowanie

 • Dodano weryfikację poprawności liczby dni płatności przy zapisie faktur zakupu (kosztowych).
 • Dodano weryfikację poprawności liczby dni płatności przy zapisie faktur sprzedaży.

Płatności i windykacja

 • Dodano filtr typu płatności do listy przelewów i listy płatności gotówkowych.

System informowania kierownictwa

 • Do raportu (eksportu danych do Excel) Relacje samochodu dodano kolumny: Spedytor ze zlecenia, Spedytor z relacji, Klient (firma zlecająca), Numer zlecenia od klienta.
 • Poprawienie nazwy generowanego pliku eksportu do Excel: Relacje samochodu.
 • Zmieniono Raport bilans samochodów z podziałem na typy, tak aby ładowność samochodu była sumowana z ładownością naczepy.
 • Zmodyfikowano raporty korzystające ze zleceń i relacji tak, żeby pomijanie były anulowane zlecenia i relacje w raportach.
 • Uzupełniono opisy raportów:  Niezapłacone przychody na kwotę większą niż, Relacje samochodu.

Intranet

 • Rozwiązano problem ze zbyt dużym toolbarem w intranecie.

Ogólne

 • Zmieniono sposób inicjowania stawek VAT, tak żeby lepiej odpowiadał eksportowi do CDN Optima.
 • Dodanie parametru czasu opóźnienia końca akcji.
 • Dodanie parametru pokazywania czasu końca akcji.
 • Dodanie parametru domyślnego opóźnienia końca akcji.
 • Dodano konfigurację czy wymagany jest adres e-mail dla firmy.
 • Z uwagi na modyfikowanie formatów importów i niezgodności danych – usunięto możliwość importu firm z Lider i TS oraz synchronizacji firm z Lider.
 • Zoptymalizowano mechanizm generowania numerów dokumentów poprzez dodanie synchronizacji listy blokad numerów dokumentów.

Zmiany w wersji 13.1.0

Ogólne

 • Zmiana nazwy Intranet na różne.

CRM

 • Przeniesienie monitoringu pojazdów do CRM.
 • Dodanie obsługi wielu adresów kontaktowych dla firm.
 • Dodanie uprawnienia określającego, kto ma widzieć kluczowe dane klientów.

B2B

 • Przekazywanie informacji o nowych zleceniach do iCargo.

Fakturowanie

 • Ustawienie wydruku wartości w walucie właściciela zawsze, kiedy waluta faktury różni się od waluty właściciela.
 • Uzależnienie wydruku kursu waluty na oryginale faktury dwujęzycznej w zależności od ustawionego parametru konfiguracji: Kurs walut na oryginale wydruku.
 • Dodanie polskiego i angielskiego tłumaczenia dla VAT NP.
 • Uzupełnienie francuskich tłumaczeń do wydruku faktury.

Zmiany w wersji 11.2.0

Intranet

 • Poprawienie uprawnienia do dodawania plików w folderze

Fakturowanie

 • Dodanie wydruku ewidencji VAT sprzedaży
 • Poprawiono wydruk raportu kasowego
 • Funkcje wydruku faktur, korekt i not przeniesiono do widoku podglądu danych. Widok edycji danych umożliwia tylko ich zmianę. Zapisanie danych powoduje przejście do widoku podglądu
 • Dodano do opcji możliwość włączenia/wyłączenia pokazywania zleceń otwartych w liście zleceń do fakturowania
 • Dodano do opcji możliwość włączenia/wyłączenia pokazywania relacji otwartych w liście relacji możliwych do powiązania z fakturą sprzedaży
 • Poprawiono kontrolę zapisywania dokumentu z błędną nazwą firmy

Płatności i windykacja

 • Poprawiono wydruk raportu kasowego

System informowania kierownictwa

 • Dodano do raportu kosztów zwracanych (Transport i spedycja) informacje o zleceniach
 • Dodanie raportu zaawansowanych kosztów samochodów (Transport i spedycja)
 • Dodano podsumowanie w raporcie “Koszt promów” (Transport i spedycja)

Transport i spedycja

 • Dodano możliwość anulowania zleceń i relacji
 • Dodano widoki podglądu danych zleceń i relacji
 • Funkcje wydruku, wysyłki zleceń i relacji przeniesiono do widoku podglądu danych. Widok edycji danych umożliwia tylko ich zmianę. Zapisanie danych powoduje przejście do widoku podglądu
 • Zmiana stanu zlecenia i relacji (“otwarte”, “anulowane”, “do rozliczenia”, “rozliczone”) możliwa jest przez wykonanie akcji po naciśnięciu odpowiednich przycisków w widoku podglądu danych
 • Rozbudowano sposób filtrowania listy dokumentów relacji o dodanie wyszukiwania względem stanu dokumentów
 • Poprawiono kontrolę zapisywania dokumentu z błędną nazwą firmy
 • Do konfiguracji informacji na wydruku relacji dodano ustawienie dotyczące wyrównania warunków na szablonie nr 1 wydruku relacji