Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 11.2.0

Intranet

 • Poprawienie uprawnienia do dodawania plików w folderze

Fakturowanie

 • Dodanie wydruku ewidencji VAT sprzedaży
 • Poprawiono wydruk raportu kasowego
 • Funkcje wydruku faktur, korekt i not przeniesiono do widoku podglądu danych. Widok edycji danych umożliwia tylko ich zmianę. Zapisanie danych powoduje przejście do widoku podglądu
 • Dodano do opcji możliwość włączenia/wyłączenia pokazywania zleceń otwartych w liście zleceń do fakturowania
 • Dodano do opcji możliwość włączenia/wyłączenia pokazywania relacji otwartych w liście relacji możliwych do powiązania z fakturą sprzedaży
 • Poprawiono kontrolę zapisywania dokumentu z błędną nazwą firmy

Płatności i windykacja

 • Poprawiono wydruk raportu kasowego

System informowania kierownictwa

 • Dodano do raportu kosztów zwracanych (Transport i spedycja) informacje o zleceniach
 • Dodanie raportu zaawansowanych kosztów samochodów (Transport i spedycja)
 • Dodano podsumowanie w raporcie “Koszt promów” (Transport i spedycja)

Transport i spedycja

 • Dodano możliwość anulowania zleceń i relacji
 • Dodano widoki podglądu danych zleceń i relacji
 • Funkcje wydruku, wysyłki zleceń i relacji przeniesiono do widoku podglądu danych. Widok edycji danych umożliwia tylko ich zmianę. Zapisanie danych powoduje przejście do widoku podglądu
 • Zmiana stanu zlecenia i relacji (“otwarte”, “anulowane”, “do rozliczenia”, “rozliczone”) możliwa jest przez wykonanie akcji po naciśnięciu odpowiednich przycisków w widoku podglądu danych
 • Rozbudowano sposób filtrowania listy dokumentów relacji o dodanie wyszukiwania względem stanu dokumentów
 • Poprawiono kontrolę zapisywania dokumentu z błędną nazwą firmy
 • Do konfiguracji informacji na wydruku relacji dodano ustawienie dotyczące wyrównania warunków na szablonie nr 1 wydruku relacji