Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 21.0.0

System informowania kierownictwa

 • Dodano raport Data zapłaty eksportowany do Excel – raport przedstawia zestawienie wszystkich dokumentów według ich dat zapłacenia, w okresie dat zapłacenia określonym w polach: Od – Do. Określenie kontrahenta (wybranie w polu: Symbol kontrahenta) umożliwi wyświetlanie tych informacji tylko dla wybranego kontrahenta. Dokumenty są grupowane na raporcie wg kontrahenta i waluty dokumentu.
 • Dodano raport Niezapłacone wydatki – raport przedstawia niezapłacone wydatki za okres dat określony w polach: Od – Do w odniesieniu do daty wystawienia dokumentu. Określenie kontrahenta (wybranie w polu: Symbol kontrahenta) umożliwia wyświetlanie tych dokumentów tylko dla wybranego kontrahenta. Parametr Dni po terminie płatności, umożliwia wyświetlenie tylko tych płatności, które są przeterminowane o podaną ilość dni w odniesieniu do daty rzeczywistego terminu płatności. Parametr ten musi być włączony! Raport może być używany w celu sprawdzenia: przeterminowanych dokumentów zakupu (wydatków) na kwotę większą niż, po określeniu wartości w polu Dni po terminie płatności w odniesieniu do daty rzeczywistego terminu płatności.

Transport i spedycja

 • Rozwiązano problem z przenoszeniem danych relacji do monitoringu w przypadku gdy występował znak specjalny #.
 • Dadano aktualizację pola alternatywne warunki w Relacji.

Zmiany w wersji 20.5.0

Do najważniejszych zmian należy zaliczyć wprowadzenie eksportu przelewów do banków ING oraz PKO BP oraz umożliwienie eksportu faktur do programów finansowo księgowych firmy Streamsoft.

Płatności

 • W związku z różnicami pomiędzy plikami MT 103 rozdzielono eksporty do banków.
 • Dodano możliwość wyboru banku ING w oknie konfiguracji eksportu płatności.
 • Dodano możliwość wyboru banku PKO BP w oknie konfiguracji eksportu płatności.
 • W konfiguracji eksportu do banku ING ukryto wybór kodu statystycznego, ponieważ nie jest używany przez ING.
 • Do eksportu do ING dodano pole :06:.
 • Dodano parametr konfiguracji płatności: konto opłat bankowych. Jest to konto z którego będą opłacane prowizje przelewów bankowych, dzięki temu przelewy mogą wychodzić z kont EUR a prowizje z kont PLN. Konto musi być z tego samego banku do którego generowane są pliki eksportów przelewów.
 • Dodano funkcjonalność wyświetlenia ostrzeżenia i czyszczenia konta opłat bankowych, w przypadku zmiany banku dla którego generowane są pliki przelewów w tym przelewów w formacie MT103.
 • Dla eksportu przelewów do banku ING (w formacie MT103) dodano zamianę znaków wykraczających poza alfabet angielski (jest to konieczne z uwagi na ograniczenia formatu dla Banku ING) na:
  • znaki bez ogonków w przypadku alfabetu polskiego, np. ą => a.
  • znak _ (podkreślenia) w przypadku nietypowych znaków w innych językach.
 • Dodano niezbędne tłumaczenia.

Fakturowanie

 • Dodano możliwość eksportu ewidencji VAT w formacie PC Biznes (firmy Streamsoft):
  • Możliwy jest eksport faktur zakupu i faktur sprzedaży.
  • Wprowadzono konwersję asortymentów do eksportu.
  • Dodano konwersję NIP na NIP bez symbolu kraju.
 • Eksport danych w formacie Comarch Optima rozbudowano, tak żeby rozróżniał kontrahentów krajowych i wewnątrz unijnych.
 • Dla eksportu w formacie Insert EDI++:
  • Rozwiązano problem przesunięcia pól, gdy nie jest zaznaczony domyślny rachunek bankowy kontrahenta.
  • Dla kontrahentów zagranicznych wprowadzono usuwanie symbolu kraju z numeru NIP.

Transport i spedycja

 • Ograniczono wyświetlanie alarmów o zbliżających się przeglądach i innych zdarzeniach tylko dla aktywnych pojazdów.
 • Rozwiązano problem dodawania załączników do zlecenia z frachtu.
 • Rozwiązano problem w Spedycji 1:1 podczas sortowania listy zleceń po spedytorze.

System informowania kierownictwa

 • Do raportu “Niezapłacone przychody” dodano pole NIP kontrahenta.
 • Do raportu “Niezapłacone przychody” dodano pole email z domyślnego adresu email kontrahenta.

Ogólne

 • Przywrócono tłumaczenie Należności.

Zmiany w wersji 20.2.0

Fakturowanie

 • Dodano nowy szablon wydruku: Proforma. Wydruk proformy dostępny jest z okna wydruku faktury jako osobny link: Drukuj proformę. W związku z tym, każda fakturę można wydrukować z opisem jako proforma.
  Uwaga! nie zmienia to faktu, że wystawiona faktura i wydrukowana jako Proforma, nadal rozlicza zlecenie oraz powoduje użycie kolejnego numeru faktury. W przypadku chęci nie blokowania numeru faktur należy dodać nowy typ dokumentu proforma i drukować ją w ten sposób. W przypadku niejasności odsyłamy do instrukcji lub prosimy o kontakt z BOK.
 • Dodano możliwość drukowania na fakturze adresu korespondencyjnego. Adres korespondencyjny drukowany jest po spełnieniu dwóch warunków:
  • po włączeniu opcji w konfiguracji (opis poniżej).
  • po wpisaniu do kontrahenta adresu korespondencyjnego.
 • Dodano opcję konfiguracyjną: Drukuj adres korespondencyjny – umożliwiającą włączenie lub wyłączenie drukowania adresu korespondencyjnego na fakturach. Dla dotychczasowych instalacji opcja jest wyłączona – dla wstecznej kompatybilności. Dla nowych instalacji jest on domyślnie włączony.
 • Na wydruku faktury dodano możliwość drukowania danych osoby wystawiającej fakturę, tak żeby było wiadomo z kim się kontaktować.
 • Rozbudowano eksport do Prolider o pola usprawniające tworzenie pliku JPK.

System informowania kierownictwa

 • Zmodyfikowano opis eksportu do Excel raportu Niezapłacone przychody.

Zmiany w wersji 20.1.0

System informowania kierownictwa

 • Dodano raport Niezapłacone przychody w formacie Excel. Zawiera on te same dane co wcześniejszy raport w PDF, ale nie grupuje ich.

Płatności

 • Dodano procedurę aktualizacyjną. Ustawiany jest domyślnie Alior jeśli nie wybrano banku domyślnego.

Indywidualne

 • Dodano możliwość eksportowania pojedynczych korekt do formatu PDF i wgrywania ich na serwer FTP wskazany przez klienta. Funkcjonalność jest realizowana i wdrażana na życzenie klienta i za dodatkową odpłatnością.
 • Dodano wyświetlanie komunikatu o braku możliwości eksportu faktur zakupu do FTP.