Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 21.0.0

System informowania kierownictwa

  • Dodano raport Data zapłaty eksportowany do Excel – raport przedstawia zestawienie wszystkich dokumentów według ich dat zapłacenia, w okresie dat zapłacenia określonym w polach: Od – Do. Określenie kontrahenta (wybranie w polu: Symbol kontrahenta) umożliwi wyświetlanie tych informacji tylko dla wybranego kontrahenta. Dokumenty są grupowane na raporcie wg kontrahenta i waluty dokumentu.
  • Dodano raport Niezapłacone wydatki – raport przedstawia niezapłacone wydatki za okres dat określony w polach: Od – Do w odniesieniu do daty wystawienia dokumentu. Określenie kontrahenta (wybranie w polu: Symbol kontrahenta) umożliwia wyświetlanie tych dokumentów tylko dla wybranego kontrahenta. Parametr Dni po terminie płatności, umożliwia wyświetlenie tylko tych płatności, które są przeterminowane o podaną ilość dni w odniesieniu do daty rzeczywistego terminu płatności. Parametr ten musi być włączony! Raport może być używany w celu sprawdzenia: przeterminowanych dokumentów zakupu (wydatków) na kwotę większą niż, po określeniu wartości w polu Dni po terminie płatności w odniesieniu do daty rzeczywistego terminu płatności.

Transport i spedycja

  • Rozwiązano problem z przenoszeniem danych relacji do monitoringu w przypadku gdy występował znak specjalny #.
  • Dadano aktualizację pola alternatywne warunki w Relacji.