Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 21.1

Transport i spedycja

W spedycji 1: 1 i klasycznych zleceń – rozwiązano problem sprawdzenia, czy nie został przekroczony kredyt kupiecki uwzględniając walutę kredytu i zlecenia. Dodano komunikat o konieczności wybrania waluty kredytu.

Faktury

  • Dla eksportu do Rewizora, dodano sprawdzenie czy kontrahent jest klientem. Jeśli tak otrzymuje typ odbiorca (2).
  • Wprowadzono wyznaczanie miesiąca ewidencji VAT dla eksportu Faktur zakupu do PCBiznes Prestiż na podstawie daty otrzymania faktury.
  • Wprowadzono wyznaczanie miesiąca ewidencji VAT dla eksportu Faktur sprzedaży do PCBiznes Prestiż na podstawie daty dokonania.
  • Rozbudowano eksport faktur do PCBiznes Prestiż o opis pozycji faktury.
  • Zmieniono opis eksportu na PCBiznes Prestiż (Streamsoft).

Przelewy

  • Rozbudowano funkcjonalność eksportu przelewów dla Alior Banku.
  • Rozbudowano funkcjonalność eksportu przelewów dla BZ WBK.

SMS

  • W liście SMS rozwiązano problem wyświetlania informacji: Nie znaleziono SMSów, w przypadku gdy SMSy były wyświetlane na liście.
  • Dodano brakujące tłumaczenie Edytuj telefon używane przy edycji telefonów w liście SMSów.