Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 21.2

Transport i spedycja

  • Rozwiązano problem wysyłki zleceń przez email.
  • Rozwiązano problem z aktualizacją tłumaczonych warunków zleceń.

Faktury

  • W oknie eksportu ewidencji VAT – rozbudowano funkcjonalność tak, że po wybraniu zakresu faktur do eksportu pole wyboru “Załącz faktury bez kategorii” zostaje blokowane.

Ogólne

  • Dodano możliwość filtrowania listy logów według daty – domyślnie brane pod uwagę są logi z od początku poprzedniego miesiąca.
  • Zmodyfikowano sposób weryfikacji sesji użytkowników.