Transport, Spedycja, Zlecenia, Flota, Mapy, Faktury, Płatności, Windykacja
TwitterFacebookYouTubeEmail

Zmiany w wersji 21.1

Transport i spedycja

W spedycji 1: 1 i klasycznych zleceń – rozwiązano problem sprawdzenia, czy nie został przekroczony kredyt kupiecki uwzględniając walutę kredytu i zlecenia. Dodano komunikat o konieczności wybrania waluty kredytu.

Faktury

 • Dla eksportu do Rewizora, dodano sprawdzenie czy kontrahent jest klientem. Jeśli tak otrzymuje typ odbiorca (2).
 • Wprowadzono wyznaczanie miesiąca ewidencji VAT dla eksportu Faktur zakupu do PCBiznes Prestiż na podstawie daty otrzymania faktury.
 • Wprowadzono wyznaczanie miesiąca ewidencji VAT dla eksportu Faktur sprzedaży do PCBiznes Prestiż na podstawie daty dokonania.
 • Rozbudowano eksport faktur do PCBiznes Prestiż o opis pozycji faktury.
 • Zmieniono opis eksportu na PCBiznes Prestiż (Streamsoft).

Przelewy

 • Rozbudowano funkcjonalność eksportu przelewów dla Alior Banku.
 • Rozbudowano funkcjonalność eksportu przelewów dla BZ WBK.

SMS

 • W liście SMS rozwiązano problem wyświetlania informacji: Nie znaleziono SMSów, w przypadku gdy SMSy były wyświetlane na liście.
 • Dodano brakujące tłumaczenie Edytuj telefon używane przy edycji telefonów w liście SMSów.

Zmiany w wersji 20.7.0

Fakturowanie

 • Wprowadzono weryfikację, czy firma ma ma ustawiony typ eksportu podczas tworzenia ewidencji VAT do Comarch Optima dla korekt.
 • Zabezpieczono eksport do programu Rewizor GT przed przesunięciem pól w eksporcie, gdy kontrahent nie ma wprowadzonego nr rachunku bankowego.
 • Dodano możliwość wyeksportowania faktur bez przypisanej kategorii. Nie zalecamy tworzenia faktur bez kategorii, niemniej jednak – jeżeli zaistnieje taka potrzeba to można je dołączyć do dowolnej ewidencji VAT bezpośrednio włączając ich eksport na oknie ewidencji VAT.
 • Rozwiązano problem przy usuwaniu nowo-dodanej i jeszcze nie zapisanej pozycji ze zbiorczej faktury zakupu.
 • Dla zapewnienia wstecznej kompatybilności danych wprowadzono ustawianie typu eksportu dla firmy na: Krajowy. Zmiana jest istotna dla eksportu ewidencji VAT do Comarch Optima.
 • Zmodyfikowano nazwy systemów FK do których możliwy jest eksport.

Płatności

 • Wprowadzono zabezpieczenie w konfiguracji przelewów bankowych, gdy po zmianie banku do którego wykonywany jest eksport przelewów nie zostanie zmienione konto do opłat bankowych. Po zmianie banku konto jest usuwane z konfiguracji i trzeba je wybrać ponownie. Pozostawienie niewybranego konta powodowało, że opłaty pobierane są z konta głównego.
 • Zmodyfikowano nazwy banków w tłumaczeniach.

Transport i spedycja

 • Dla wydruku zlecenia:
  • Dodano parametr konfiguracyjny określający, czy informacja o adresie na jaki przesłać potwierdzenie zlecenia ma być drukowana oraz czy ma być drukowana na wydruku zlecenia prośba o wysłanie potwierdzenia. Dla zachowania wstecznej zgodności jest on automatycznie ustawiany jako drukować – w trakcie aktualizacji.
  • Rozdzielono wybrane tłumaczenia używane wspólnie na wydrukach  zleceń i relacji.
  • Dodano klucz Shipper.on.order.print do tłumaczeń w miejscu podpisu spedytora na wydruku zlecenia. Tłumaczenie jest domyślnie zainicjowane wielokropkiem, ale można wpisać odpowiednie klucze #{} które zostaną zamienione na wartości, np.: w celu wydrukowania imienia i nazwiska wpisujemy: #{order.shipper.fullName}.
  • Rozwiązano problem z zapisaniem zlecenia w spedycji 1:1 z powodu rzekomego braku załadunku – po skopiowaniu zlecenia, zmianie akcji w tak skopiowanym zleceniu i próbie zapisu.
 • W spedycji 1:1 dodano pola umożliwiające wprowadzenie długości trasy i podjazdu w km.

Zmiany w wersji 20.5.0

Do najważniejszych zmian należy zaliczyć wprowadzenie eksportu przelewów do banków ING oraz PKO BP oraz umożliwienie eksportu faktur do programów finansowo księgowych firmy Streamsoft.

Płatności

 • W związku z różnicami pomiędzy plikami MT 103 rozdzielono eksporty do banków.
 • Dodano możliwość wyboru banku ING w oknie konfiguracji eksportu płatności.
 • Dodano możliwość wyboru banku PKO BP w oknie konfiguracji eksportu płatności.
 • W konfiguracji eksportu do banku ING ukryto wybór kodu statystycznego, ponieważ nie jest używany przez ING.
 • Do eksportu do ING dodano pole :06:.
 • Dodano parametr konfiguracji płatności: konto opłat bankowych. Jest to konto z którego będą opłacane prowizje przelewów bankowych, dzięki temu przelewy mogą wychodzić z kont EUR a prowizje z kont PLN. Konto musi być z tego samego banku do którego generowane są pliki eksportów przelewów.
 • Dodano funkcjonalność wyświetlenia ostrzeżenia i czyszczenia konta opłat bankowych, w przypadku zmiany banku dla którego generowane są pliki przelewów w tym przelewów w formacie MT103.
 • Dla eksportu przelewów do banku ING (w formacie MT103) dodano zamianę znaków wykraczających poza alfabet angielski (jest to konieczne z uwagi na ograniczenia formatu dla Banku ING) na:
  • znaki bez ogonków w przypadku alfabetu polskiego, np. ą => a.
  • znak _ (podkreślenia) w przypadku nietypowych znaków w innych językach.
 • Dodano niezbędne tłumaczenia.

Fakturowanie

 • Dodano możliwość eksportu ewidencji VAT w formacie PC Biznes (firmy Streamsoft):
  • Możliwy jest eksport faktur zakupu i faktur sprzedaży.
  • Wprowadzono konwersję asortymentów do eksportu.
  • Dodano konwersję NIP na NIP bez symbolu kraju.
 • Eksport danych w formacie Comarch Optima rozbudowano, tak żeby rozróżniał kontrahentów krajowych i wewnątrz unijnych.
 • Dla eksportu w formacie Insert EDI++:
  • Rozwiązano problem przesunięcia pól, gdy nie jest zaznaczony domyślny rachunek bankowy kontrahenta.
  • Dla kontrahentów zagranicznych wprowadzono usuwanie symbolu kraju z numeru NIP.

Transport i spedycja

 • Ograniczono wyświetlanie alarmów o zbliżających się przeglądach i innych zdarzeniach tylko dla aktywnych pojazdów.
 • Rozwiązano problem dodawania załączników do zlecenia z frachtu.
 • Rozwiązano problem w Spedycji 1:1 podczas sortowania listy zleceń po spedytorze.

System informowania kierownictwa

 • Do raportu “Niezapłacone przychody” dodano pole NIP kontrahenta.
 • Do raportu “Niezapłacone przychody” dodano pole email z domyślnego adresu email kontrahenta.

Ogólne

 • Przywrócono tłumaczenie Należności.

Zmiany w wersji 20.3.0

Fakturowanie

 • Zmodyfikowano sposób wyznaczania daty dokonania na fakturze zbiorczej. Jako data dokonania zapisywana jest data ostatniego rozładunku spośród  wszystkich zleceń na fakturze.
  Ze swojej strony przypominamy, że: faktura powinna odzwierciedlać jedno zdarzenie gospodarcze oraz, że w Polskim prawie nie ma pojęcia faktury zbiorczej.
 • Rozwiązano problem przejść z faktur zakupu do podglądu płatności przez link.

Windykacja

 • Zwiększono rozmiar pola komentarza w windykacji z 255 do 1024 znaków.

Płatności

 • W oknie Do zapłaty dodano dodatkową możliwość filtrowania danych po kolumnach:
  • Rzeczywisty termin płatności,
  • Numer,
  • Zewnętrzny dokument,
  • Termin płatności,
  • Kontrahent,
  • Konto bankowe,
  • Komentarz.